2020. jan. 25.

Kányádi Sándor (1929-2018): Naplótöredék
A fény, a fény
szuronyok hegyén villan.
Nem ilyen fényre vágytam én,
amilyen itt van.

A szél, a szél
katonaszaggal libben.
Ne fújd, ne fújd őszi szél,
amit még hittem.

A vér, a vér
agyamban vadul lüktet.
Ó, isten, isten, hogyha vagy,
segítsd meg véreinket.

(Kolozsvár, 1956. október 25, éjszaka)

Kányádi Sándor (1929-2018): Felemás őszi ének
Építsd föl minden éjszaka,
építsd föl újra s újra,
amit lerombol benned
a nappalok háborúja.

Ne hagyd kihunyni a tüzet,
a százszor szétrúgottat,
szítsd a parazsat.
Nélküled föl újra nem loboghat.

Nevetségesen ismerős minden,
mit mondtam, s mondok
nehéz nyarunk volt, itt az ősz,
s jönnek a téli gondok.

Már csak magamat benned
és magamban Téged óvlak,
ameddig célja volna még
velünk a fönnvalónak.

Kányádi Sándor (1929-2018): Szeptember
Fogyó  mosolyú
délután:
sárguló alma
fönn a fán.

Borzongó lombok
reszketeg,
útra készülő levelek.

Hóharmat színű
kikerics:
hűvösödnek
a vizek is.

Ezüst szakállú
holdvilág:
szigorodnak az éjszakák.

Gyapjasodik a
kicsi őz:
észre se vettük,
itt az ősz.

Heltai Jenő (1871-1957): Dal az iskoláról
Voltam diák, sőt gimnazista.
Rövid nadrágos, víg fiú,
A nadrágom ma jóval hosszabb,
De hajh, az élet szomorú.
Szívemben ott zeng most a kornak
Bájos, bohó emléke mind,
Mikor még iskolát kerültem,
Ravasz, megfontolt terv szerint.

Hogy most az iskolák előtt nyüzsg
Szorgalmas ifjak nagy hada:
Eszembe jut, hogy ottan én is
Csak így nyüzsögtem valaha.
A beíratás pillanatja,
Mily fontos volt, mily izgató,
És jobban imponált a szolga,
Mint tanár és igazgató.

A tudományt hogyan szomjaztam
Leírni ezt nem tudja toll,
Hiszen a kettős aorisztosz
Ma is fejemben zakatol.
Nem tudtam akkor mi a csók még
S hogy fű, fa, ág miről susog.
Azt tudtam csak mi fán teremnek
A súlyos logaritmusok.

E kornak vége mindörökre
S mily szomorú, mily bús e vég!
Nem érdekelnek engem immár
A fürge rendhagyó igék.
Az ódondászok kirakatját
Nem nézem át tankönyvekért,
Amelyekről későn derül ki,
Hogy tartalmuk garast sem ér.

A szabadkezi rajznak immár
Rajongó híve nem vagyok
S dolgozataimnak külalakja,
A tisztaságtól nem ragyog.
S ha kapnék magaviseletből
Osztályzatot - mily keserű! -
Ma az a fok nem példás volna,
De kevésbé szabályszerű.

Mégis, az utcán álldogálva,
Ha látom a diákokat,
A szeptemberi napsugárban
Szívemből mély sóhaj fakad:
Oly szép idő volt a diákkor
És vissza nem tér soha már
Legföljebb egyszer, - a fiammal,
Ha majd az iskolába jár.