2019. szept. 22.

Tóth Árpád: Tavaszi holdtölte
Táncolva suhannak a szőke sugárkák,
Hüs hold aranyával elöntve a lég,
Ott kinn, valamint csodaszép, szines árkád,
A méla nagy ablakok ív-sora ég.
Vén függönyömön kipirúl a virágdísz,
Rég elfeledett kezek ósdi müve:
Foszló violák, halovány, puha nárcisz
Mind, mintha virulna, oly édes, üde...

Ily este merül fel előmbe sok emlék,
Mint messze homálybul a tarka hajó,
Elébb remegő, pici fénye libeg még,
Majd kél a vitorla s piros lobogó.
S mint sík, ragyogó habu, méla vizekből
Felszökken a játszi, ezüstszinü hal,
Hűs lelkem ölébül ily este remeg föl
S fürgén ütemezve iramlik a dal.

Eltűnik előlem a mély, komor udvar
És benne a rőtrügyü, bússzavu fák,
Szállok haza, messze, a barna darúval,
Amerre ezüst utat ős Tisza vág,
Hol mén dobajátul a föld szive retten,
Hol hallgat a tölgyes a puszta ölén,
S hol mély remegésü, nagy, ifju szerelmem
Mint hársszirom illata szállt le fölém...

Nem nyirt, buja lombu, öreg liget árnyán,
Hol ring ezer ág a sok orgonafán,
Szép, gyermeki álom igézete vár rám,
Mély, tiszta tekintetü, szőke leány.
Nagy, tüzszemű gép robog át közelünkben,
Vad füttyire lomb remegése felel,
S rezdül szavam: "Engem is elragad innen
Majd búgva e szörny... maga nem feled el?..."

De íme a holdat a köd beboritja
S álmom zivatar zaja kergeti szét,
Fáradt fejem ablakimra szoritva
Már érzem a nyirkos üveg hidegét.
S míg éles eső sűrű csepjei mossák
A fákat, ahol ragyogott a sugár,
Úgy fáj, hogy az illatos, ifju bohóság
Nem fonja körül szívemet soha már...

(Forrás: Debreczeni Szemle I. évf. 13. sz. 1912. márc. 24.)

Nemo: Nemzeti szinü dal
Nemzetem, nagy ünneped van ujra!
És ez a magyarnak kedves alkalom:
A dudás mind a honfidalt fujja,
Tárogat harsog, peng a cimbalom.
Nagyokat kurjantunk a medve bőrére,
A honszerelmünket eresztjük bő létre;
Virágos a kedvünk, kiki lágy szivü,
Még a fütykösünk is nemzeti szinü.

Zeng a nóta, a szemünk sugárzó,
Zúg az ének végig a boldog hazánk;
Jaj a háznak, amelyen nincs zászló;
Csörömpöl az ablak akkor igazán.
A köznapi rongyot televarrjuk himmel:
A korcsmai cégér kegyeletet mímel;
Hentes boltja előtt, nézd, ha elhaladsz,
Nemzeti szalaggal ékes a malac.

Ha ilyenkor állok a piacon,
Messziről virít rám a sok cifraság.
Szégyenemben szinte ég az arcom:
Nemzeti szin korcot kötnek a kofák,
Mind nemzeti szinü a hajadon-párta,
A pecér kalapján nemzeti kokárda,
Nemzeti szint lenget szarván az ökör –
S ne szoruljon ettől össze az ököl?

A magasztos, drága, büszke jelkép
Igy az utca sodrán lassan elkopik;
Léha játék lesz, mi hősök lelkét
Vitte a halálos csatasíkokig!
A nemzeti szentség tarka divatcikk ma;
Festett honi kellék a hatalmas szikla,
Melyről egy rekedt hang bőszülten szaval
Esztendőre ép ugy, mint tavaly.

(Forrás: Debreczeni Szemle I. évf. 12. sz. 1912. márc. 17.)

Tárnai Iván: Amikor a mécses már gyéren világit…
A mécsesem immár csak gyéren világit,
Körülöttem egyre nagyobbak az árnyak,
Mindég hangosabb lesz a néma világ itt,
Suhognak felettem titkos szellem-szárnyak.

Hosszu munka után a vég elközelgett,
Pihenni szeretnék. Már csak az a vágyam.
Keresem a helyem dalos patak mellett,
Ahová majd vessék az utolsó ágyam.

És visszatekintek életemnek utján,
Mi marad mögöttem, hátra vaj’ mit hagyok?
Tövid mindenfele, mérges giz-gaz, burján…
Egy szál virágra csak itt-ott akadok.

Mégis, ha a Sors itt, egy más lét kapuján
Hogy ujból megfussam, azt róná most elém,
Nem látnám a tövist, nem látnám a burjánt,
Egy pár szál virágért ujra kezdeném.

(Forrás: Debreczeni Szemle I. évf. 12. sz. 1912. márc. 17.)

Faragó Jenő (1872-1940): Két levél
Senki meg ne tudja, senki meg ne lássa,
Hogyan hull a könnyem keze irására;
Senki meg ne hallja – még meg is szólnának,
Hogy igy panaszkodom a vak éjszakának.

Talán mikor irta, más járt az eszébe,
Talán mikor küldte, haragos volt éppen;
Rövid a levele, nem több szó, csak három,
Olvasgatom, nézem: „Ma délután várom!”

Valamikor régen szintén irt levelet,
Valamikor régen szerettem, szeretett,
Akkor is azt irta: „Ma délután várom!”
De akkor meg is várt mindig, mindenáron.

(Forrás: Debreczeni Szemle I. évf. 12. sz. 1912. márc. 17.)