2019. nov. 1.

Sárffy Elek: Szüleimhez

 
Itt a havasoknak hófedte tetőin,
Küldöm tihozzátok, édes jó szülőim,
Sok jó kivánságom.
Örömtől repesve fut lelkem felétek,
Minden gondolatom tihozzátok tér meg
Siető gyors szárnyon.

Mikor a nap arcza leborul nyugottra
S égő piros arczczal a földet csókolja
És eltűnik végre:
Utána tekintek sovárgó szemekkel,
Arra óhajtozván epedő szivemmel,
hogy mehetnék véle!

Óh! idegen földön bármi jó az élet,
Nem talál abban a sziv gyönyörüséget,
Inkább haza szállna;
Aranytól csillogó palotában éljen,
S fürödjék véghetlen kincsek özönében,
Még sincs boldogsága.

Az én szivemet is titkos erő vonja,
Repülnék örömest az édes otthonba,
Hol boldog az élet,
Hol az áldott szülők nagy szeretetéből
A csüggedő szivnek édes balzsam készül,
Melytől ujra éled.

Ah! de mint hideg szél, mely süvölt a fákon,
És a zöld levelet nem hagyja az ágon,
Hanem elsodorja:
Akként vad erővel a sors nekem támadt,
S elhagyatva velem a szülői házat
Hajtott a távolba.

A mily messze van két tengerpart egymástól,
Oly átérhetetlen közöttünk a távol,
Jó apám és anyám!
A szilaj, vad orkán, mely itt pusztit hévvel,
Mire szülőföldem vidékire ér el,
Gyenge szellő talán.

De lelkem mindennap átszárnyal e téren,
Hogy álmaitokban veletek beszéljen,
Vigan társalkodva.
S a mint elhagyjátok álmaitok honát,
Ő is haza készül, lábaitok nyomát
Csókolva a porba!

Forrás: Veszprémi független hírlap 2. évf. 3. sz. Veszprém, 1881. jan. 22. szombat

Magyar Gyula: Oh! huzzátok a…
Oh! huzzátok a lélekharangot,
Oh huzzátok csak nékem emberek!
Lehullt a rózsám, hervadt a virágom,
Nincs semmi dolgom, most már elmegyek.

Fogjatok ásót, ássatok gödröt,
A kemény földbe, nyirkost, hideget,
Hisz elszerették, kit ugy szerettem.
Megutáltam már ezt az életet.

Ha szól az ének a koporsómnál,
Asszonyok lányok, csak ne sirjatok!
Rossz fia voltam édes anyámnak;
Lássátok most is nagyon rossz vagyok.

Beteg szivemnek végső reménye,
Csendes temető, egy hant, egy kereszt;
El kis falumba, oda vigyetek,
Ha majd lezárom e bágyadt szemet.

Csak egy bünöm volt, - hogy bünhődtem! –
Szeretni szivem, de hogy is tudott?
S mért azt szerette, mért az imádta,
Aki oly mélyen, mélyen elbukott!

*

Oh! huzzátok a lélekharangot,
Oh huzzátok csak nékem emberek;
Lehullt a rózsám, hervadt a virágom,
Nincs semmi dolgom, most már elmegyek!

Forrás: Veszprémi független hírlap 2. évf. 4. sz. Veszprém, 1881. jan. 28. szombat

Magyar Gyula: Csöndes óráimban…


 
Csöndes óráimban elém varázsolom
Rég nem látott arczod;
Azt a piros ajkat, azt a két éj szemet
S a szivem oly boldog.
Merengek a multon, nem nézek jövőmbe,
Bár a mult csak álom…
Mégis oly jól esik azt a régi időt
Néha-néha látnom!...

Gyakran nem bánt semmi, mégis ugy fáj nékem
Olykor ez a lélek,
Lehajtom fejemet; hisz szomoru leszek
Tudom én míg élek!
Addig mosolyogtam, amig enyim voltál
Aranyos virágom;
Be sok rózsa nyillott, be sok is elhervadt
Azóta a nyáron!

Régen volt az, régen, mikor enyim voltál
Nem is oly sokáig!
Mégis az az emlék élni fog e szivben
Koporsóm zártáig.
Oda a nagyváros zajos tömegébe
Elmegyek utánnad;
El kicsiny szobádba – ha kezed kezemben -,
Nem bánt ugy a bánat…

Reá nézel hosszan, halovány arczámra
És kérded én tőlem:
„Mi bántja a lelked és mért vagy olyan bus
Életem, szerelmem?”
És én elpanaszlom szegény szivem buját
S azt mondom tenéked:
„Nem fáj az sokáig, megszünik dobogni!”
Aztán te megérted!

A vén Bakony táján van egy uj temető
Kis falu végében;
Oda visznek engem koszorus leányok
S ott hagynak békében…

Egy uj hant felettem… egy kereszt fejemnél…
S madár száll reája…
Oly jó lesz hallgatni: mily bus lesz, mily édes
Szomoru danája…

Oda vágyom régen, ott van kikötője
Szomoru lelkemnek;
Be boldog is leszek, hogy ha nem fáj semmi,
Hogy ha majd temetnek;
Sirnak majd utánam, zokognak én értem
Asszonyok, leányok:
Hogy oly hideg lettem, nem járok utánuk,
Nem szólok hozzájok…

*

Csöndes óráimban elém varázsolom
Rég nem látott arczod;
Azt a piros ajkat, azt a két éj szemet
S a szivem oly boldog.
Merengek a multon, nem nézek jövőmbe,
Bár a mult csak álom…
Mégis oly jól esik azt a régi időt
Néha-néha látnom.

Forrás: Veszprémi független hírlap 2. évf. 5. sz. Veszprém, 1881. febr. 4. szombat

Soós Lajos (1856-1902): Jer bús koboz
Még egy dalt – s legyen ez utolsó
Mielőtt a húr megszakad.
Jer muzsám gyászt öltött leánya
S nyujtsd csókra édes ajakad;
Amelynek lángoló hevében
Titkon ölő méreg vegyül, -
Régóta szívom már – s hatását
Nagyon is érzem, itt belől.

Jer bús koboz, - végső dalodban
Zokogjon fel a fájdalom,
Mint a puszták viharja – mely egy
Derült eget mély gyászba von:
Mely megindulván – vad haraggal
Átdörgi a nagy végtelent…
S az elébb mosolygó virányra
Halált hoz, pusztulást teremt - -

Keblének villám gyermekével
Mint gyors sólyom csattogva száll,
Megreszket mennydörgő szavára
Az érzéketlen szikla szál,
Feljajdul kinjában a tenger,
Czikázva, hogy belé hasit…
S a zúgó hullám – önfeledten
Minden gyöngyöt parthoz taszit.

- De, mégse igy… Óh szállj dalom, mint
Alkonyatkor az est lebel
Mely észrevétlen – titkos lombok
Suttogási közt – szunnyad el –
Szállj – mint felleg, mit  enyhe szellő
A hajnal vánkosán merit…
Öntözve könnyed harmatával
Széjjel tépett reményeid!

Forrás: Veszprémi független hírlap 2. évf. 6. sz. Veszprém, 1881. febr. 11. szombat