2012. febr. 22.

Akkád költemény: Szerelmes párbeszéd


- Üdvözöllek, szerelmesem!
Felelj: meddig akarsz ellenkezni még?
Ugyan, hagyd már, amit megmondtam –
semmit nem változtatok szándékomon!
Hisz lehet-e férfi boldogabb,
mint mikor ereje teljében
a szeretett nő karjai közt fekszik!

- Ó, ne! Ne bánts még! Ne nyúlj hozzám!
Hadd maradjak meg úgy, ahogy vagyok!
Istár királynőhöz könyörgök:
szívből szeresse szerelmesemet,
átokkal sújtsa megrontómat!

Csalogatom magam után a kedvest,
becézgetem, simogatom,
átölelem a derekát,
piciny csókokkal hízelgek neki.
Naná parancsára történik ez így –
ki volna nálam erősebb?

- Kérlek, hagy el már! Ne folytasd tovább!
Azt mondd meg inkább: miért hitegetsz?
Miért nem akarod te is, amit én?

No, szerelmes kincsem, ne húzódj el,
simulj már hozzám, kérve kérlek!
- Szerelmesemhez simulok,
szerelmesem hozzám simul.
Megpecsételtett sorsunk pecséttel,
szívem szívén nyugszik holtunkiglan,
Nanához kiáltok szünetlen:
szerelmedet, uram, hogy megóvná!
Drága kösöntyü ez, mit nagy áron vettem!

- Mint ostromlott várost erős sereg
körülkerít mindegyre szorosabban,
tízezer karddal, tízezer lándzsával
minden oldalról bizton közelítvén,
úgy foglallak el örökre magamnak,
úgy ölellek magamhoz diadallal!
Pártfogód, az istennő megsegítsen,
és szerelmedben hűséggel megáldjon!
. . . . . . . . . . .
Az istenek mérjék meg szomjamat.
Szomjúhozom, kedves utánad!

- Istár királynő vaksággal verje meg azt,
ki téged nem szeret,
vaksággal és álmatlansággal –
ahogy engem álmatlansággal sújtott
szerelmedért!
Ne tudjon elaludni az,
ki téged nem szeret,
éjszakahosszat forgolódjék-hánykolódjék!

- Megvetem azt, ki nem vágyik utánam,
szeretgetni, ölelgetni nem kívánom.
Még szép szóra sem érdemesítem –
minek az ilyennek a szép szó?
Megszidójára hallgatok csak,
és nem arra, aki dicséri.
. . . . . . . . .
- Pilláimat reszketni érzem,
felső ajakam megnedvesedik,
alsó ajakam remegni kezd;
megölelem a szeretőmet,
megcsókolom a szeretőmet.
Újra meg újra őt lesem,
titkon is, nyíltan is ránézek,
gyönyörűség minden nézésem,
vágyam soha nem bír betelni.

Repesve térek meg a szeretőmhöz.
Álmunkban is karoljuk egymást.

Szarvasbika módjára szökell és fut előttem.
Futok utána, nyomon követem.
Nem érem utol, nem futja erőmből.

- Azt pengetted, mondogattad a múltkor;
„Ugyan bizony, nem te vagy az egyetlen!”
De most már elég ebből! Parancsolom!
Elrebben a szerelem, ha riasztják –
lám, az enyém is már elröppenőben!
Mint ág hegyétől a madár,
úgy válik meg tőled a vágyam!

- Ó, ne! Ne hagyj el!
Kacagásod fülembe költözött,
lehelleted vállam gödrében verdes,
mindig, mindig csókodra szomjazom –
tiéd vagyok egészen!
Bárcsak hallgatni tudnék erről boldog némaként!
De nem tudok – úton-útfélen kibeszélem!
- Mondom újra és megint újra mondom,
és megint újra, harmadízben is,
gyöngeségem hogy szégyenként reám ne szálljon
százszor mondom és parancsolom is:
„Bizonyítsd meg nékem szerelmedet!”

Az ablak mellé ülj, úgy várd a jöttöm!

- Belefárad a két szemem,
oly merőn bámulok az útra.
Lesem, hogy jön-e már a kedves?
A Nap lement s még mindig nincs mellettem!

Csak ülök és várakozom.
Hiszem, hogy megtér hozzám.

- Esküszöm éked és a föld szentségére,
Naná nevére s Hammurábiéra:
kín és gyötrődés ez a mi szerelmünk!
Éjjel aludni nem bírok miatta,
nappal meg - álmodozván - ébren lenni!

- Reám támadnak a féltékenyek:
miért bánkódom szerelmesem után?
Többen vannak, mint égen a csillag.
Némuljanak el! Pusztuljanak el!
Halálnak halálával haljon ezerük
minden-egy szempillantás alatt!

Én meg csak üldögélek itt
Várom szerelmesem hívását.

- Elébed állok, én egyetlenegyem!
Drágább vagy te nekem mindeneknél!
Magamhoz vonlak, megölellek,
te meg fejed vállamra hajtod.
"Megtalált kincsem"! - ily szókkal szólítalak
"Szándékaim úrnője" - ily néven nevezlek.
Csúfolkodjanak bár a gonoszok -
úrnőnk, Istár, szerelmünket megőrzi!

(Ford.: Rákos Sándor)

(Forrás: Aki legdrágább, aki legszebb... – Százhúsz vers a szerelemről – Válogatta és szerkesztette Illés Lajos 15-17. old. – Kossuth Könyvkiadó1982.)

Rafael Alberti: Tengeralatti kikiáltóHej, be jó is lenne egy
kiskertben a tengermélyen,
édes kertészlány, veled!

Pisztráng-vonta kis szekéren
kínálgatni élvezet
odalent, sós tengermélyen,
szerelem, primőrödet!

- Algát, friss tengeri algát
vegyenek!

(Forrás: Rafael Alberti: Az ismeretlen angyal – Válogatott versek 26. old. – Európa Könyvkiadó Bp., 1962.)

Rafael Alberti: Ablakom alatt a gőzös...Ablakom alatt a gőzös,
tegnap jött meg Habanából.
Hajnalcsillag, jöjj, ugorjunk
a hajóra, ki az ágyból!

Dobhatsz nekem egy narancsot
kiskertedben ott a fáról,
meg egy kis arany cipellőt,
telve vízzel s mandulával.

Antillákra megyek én a
tengerek keserű ménta-
illatával!

(Forrás: Rafael Alberti: Az ismeretlen angyal – Válogatott versek 25-26. old. – Európa Könyvkiadó Bp., 1962.)

Rafael Alberti: AltatóTenger, bár fiad vagyok, hadd
szólítlak így: Kicsi lánykám!
Hadd nevezlek, hadd becézlek:
tengerecském
- kisanyácskám –
vérem édes tengerének.

(Forrás: Rafael Alberti: Az ismeretlen angyal – Válogatott versek 25. old. – Európa Könyvkiadó Bp., 1962.)

Rafael Alberti: A tenger...A tenger. Jaj, a tenger.
A tenger. Csak a tenger!

Mért is hoztál el, apám, a
városba engem?

Tengerről a földi tájra
mért vezetsz el?

Álmomban a habmorajlás
kiszakítja szívemet.
Vinné messze a szelekkel.

Apám, mért is hoztál ide
engem?

(Forrás: Rafael Alberti: Az ismeretlen angyal – Válogatott versek 25. old. – Európa Könyvkiadó Bp., 1962.)

Rafael Alberti: Federico Garcia Lorcának, a granadai költőnek(Ősszel)

Ez éjszakán, míg a szél durva tőre
a nyár tetemét hosszan elhasítja,
felsejlett, szobám falára vetődve,
sötét arcodnak szép cigány-profilja.

Viruló rétek. Folyók jatagánja,
virágok tiszta vérszínében ázó.
Leanderek. Kunyhók. Mezők viránya.
Fönt a hegyek közt negyven útonálló.

Épp ébredsz egy olajfa árnyas enyhén,
ocsúdván az ének szirmaira,
lelked földnek és égnek foglyul esvén...

Míg oltárát otthagyva, egy lila
kökörcsint gyújt ki, lábadhoz helyezvén,
a népdaloknak édes angyala.

(Forrás: Rafael Alberti: Az ismeretlen angyal – Válogatott versek 24. old. – Európa Könyvkiadó Bp., 1962.)

Balázs Béla: Útilapu a talpamonDarvak, gólyák költöztek először,
Aztán indult a sok víziszárnyas.
Törik szélben már a száraz nádas.
Kopasz fákon látszanak a fészkek.

Lám, csontos már az országút járni.
Keréknyomban a vörös nap fénye
Aranyszálat húz a messzeségbe.
Fénytelen víz tükrözi a partot.

Csudálkozva körül-körül nézek:
Lám, mostan itt vagyok?
Sok emberben most barátot érzek
És meghatva szólítom meg őket.

És az utcák oly halványak, szépek,
Mintha már csak emlékeznék rájuk.
Súlytalanul ingok, ködre lépek.
Talán én is megyek nemsokára?

(Forrás: Balázs Béla: A vándor énekel - Versek és novellák 61. old. - Vál., szerk. és bev. írta Radnóti Sándor - M. Helikon-Szépirod. Kiadó Bp., 1975.)

Balázs Béla: Szólok barátomhozCsókold meg és gyerünk tovább.
Nem fogod soha többé látni.
Lehet, hogy ő volt neked szánva,
Vele tudnál te csak megváltva
Az élet tetejére hágni.
Csókold meg és gyerünk tovább.

Az enyém nem sír; - halovány.
Azt kérdi csak, hogy mért megyek,
Nem volt-e szép, amit itt éltem?
És én homályos vágyakról beszéltem,
Országokról, amiket keresek.
Az enyém nem sír; - halovány.

Csókold meg és gyerünk tovább.
Szép volt. Ne nézzünk vissza értük.
Vágyunknak úgyis délibábja
Emléktengerből száll fel nemsokára
És el nem érjük soha, mert már éltük.
Csókold meg és gyerünk tovább.

(Forrás: Balázs Béla: A vándor énekel - Versek és novellák 62. old. - Vál., szerk. és bev. írta Radnóti Sándor - M. Helikon-Szépirod. Kiadó Bp., 1975.)

Balázs Béla: Szeretnélek megvédeni tőlemSzeretnélek megvédeni tőlem,
Ölbekapni s elfutni előlem
Valahová messze.
Két karomba rejteni a vágyad,
Térdenállva őrizni az álmad,
Hogy velem ne álmodj.

Szeretnélek el, messze a jövőbe
Futni veled, hogy akkor is győzve
Még szeressük egymást.
S néha rólam emlékezni csendben
És csendesen elsiratni engem:
Egy régi barátot.

(Forrás: Balázs Béla: A vándor énekel - Versek és novellák 63. old. - Vál., szerk. és bev. írta Radnóti Sándor - M. Helikon-Szépirod. Kiadó Bp., 1975.)

Balázs Béla: Nagy harangjátékÉletet keresek:
És köröttem szívek: csupa árnyék:
Mintha néma harangok közt járnék.
Ütöm, ütöm. Csak ha fájnak, élnek.
Amerre én járok, búg az ének:
A nagy harangjáték.

Némelyik eltörik.
Annak hangja halkan kísér engem:
Hazajáró lélek a lelkemben.
Úgy nő bennem a virrasztó ének.
Nekem csak a kísértetek élnek.
A többit elfelejtem.

(Forrás: Balázs Béla: A vándor énekel - Versek és novellák 64. old. - Vál., szerk. és bev. írta Radnóti Sándor - M. Helikon-Szépirod. Kiadó Bp., 1975.)


Balázs Béla: Lehetett volna

(Tölgyei Norbert: Úton c. festménye - forrás: internet)


És hogyha akkor én nem megyek el,
Ki tudja, sorsunk merre jár velünk?
Egész közel
Van kettőnknek egy titkos szigetünk,
Melyre nem léptünk s nem lépünk soha.

Egy ajtót akkor becsuktam örökre.
De ott van most is kettőnk szép lakása,
Hol sohse laktunk.
S bár adtam fejem hiú vándorlásra,
Ki mondja, hogy én hontalan vagyok?

Sok szigetem, lakásom, merre járok
S utamat szegik fényes tengerek,
Melyekre ki nem szállok.
Tágul és nő világom, míg megyek -
És az ösvényem egyre keskenyül.

(Forrás: Balázs Béla: A vándor énekel - Versek és novellák 64. old. - Vál., szerk. és bev. írta Radnóti Sándor - M. Helikon-Szépirod. Kiadó Bp., 1975.)

Balázs Ferenc: Az el nem küldött levél meséjeNem tudta tovább tűrni a szeszélyeit. Levelet írt neki, és elbúcsúzott tőle.

Most is szeretlek, és tudom, hogy most is szeretsz. De el kell válnunk, mert betegek vagyunk. A szerelmünk beteg. Nem adtak a szíveink a szerelmünknek olyan egészséget, mint amilyen egészsége van a faggyal dacoló fának.

Ha mernéd szemembe mondani, hogy szeretsz, nem hagynálak el. Ha nem ígérnéd meg, hogy a szívedet mutatod meg nekem, de engednéd, hogy meglássalak közelről, nem

hagynálak el. Ha nagyon szeretnél, úgy, ahogy én sem szeretlek, nem hagynálak el.

De így el kell válnunk. Sírni fogsz utánam?

Én is szeretnék sírni, de nem tudok. Nem tudok sírni, mert attól félek, hogy te már tegnap megírtad nekem ezt a levelet, és mára már azt kérded: vajon sírok-e utánad?

(Meg kellett volna várnom a leveledet. Így nekem nem jut a könnyekből. Mert a dac elfojtja a könnyeim útját. Meg kellett volna várnom a leveledet.)

... Ezt írta a fiú abba a levélbe. De nem küldte el. Várt vele.

(Forrás: Balázs Ferenc: Mesék, amiket neked írtam 1921.)