2019. aug. 14.

Gulyás Pál: A művész tervei
Homály volt, mert az ég szinét
eltakarták a lombok.
Csak néha láttam fent a kék
hullámú égkorongot.
Mentem a fák alatt s a fák
szeme szívembe látott:
úgy néztek rám, mint ősapák,
jószínű óriások.
S ebben a templomi setét
csöndben, amelyet éj fed,
itt és ott sárga lámpaként
nagy sárga lombok égtek.
A lég hideg volt és a föld
alattuk kékbe játszott…
S lelkem egy mély sóhajba tört:
„Mit akarnak e lángok?”

Mentem az úton csüggeteg,
járván e néma estet,
s szemeim a holt levelek
formáin révedeztek.
Olyan művészi volt a rajz,
mint ércbe vésett álom,
s a szél ezer rajzot kavart
keresztül a határon.
Itt és ott sárga lámpaként
nagy sárga lombok égtek,
temetői lámpájaként
a porladó művésznek,
akit egy gondolat a mély
homok csöndjébe vitt,
s a szél táncolva szórja szét
itthagyott terveit.

Forrás: Napkelet 6. évf. 5. sz. (1928. március 1.)

Erdélyi József: Őszi reggel
Őszi reggel a fű deres;
a legelő jaj de üres! –
Csak a hideg szél fut rajta,
ördögszekér romját hajtva;
mint egy bölcsőt, melyben írmag,
árva ördögfiúk sírnak:
kisfiai a Sátánnak,
lányai a Boszorkánynak;
ki amott, a kökényesben,
fuldoklik az avarfüstben;
míg a Sátán, megszorultan,
odalenn a csordakútban,
a zavaros vizet issza
és a vedret várja vissza, -
várja-lesi, szegény ördög,
Szent Mihály ellen Szent Györgyöt…

Forrás: Napkelet 6. évf. 1. sz. (1928. január 1.)

Czóbel Minka: Vizió
Egy kósza asszony jő, - szórja a sorsot.
- Emberi sors – halál és szerelem –
Tán világtalan is?
Bizonytalanul
Imbolyogva jő, ép szembe velem.

Elémbe, rég elszórta a szerelmet,
Nála számomra már csak a halál,
Ő nem is bánja, kire, mire szórja?
Biztos, hogy mindenkire rátalál.

Egész közel van – de hisz csak egy árnyék –
- Zuzmarás földön sötétlő alak - - -
Nem létezett talán? vagy szertefoszlott?
Vagy nesz nélkül mellettem elhaladt?

Forrás: Napkelet 6. évf. 1. sz. (1928. január 1.)

Fülöp Károly: Balassi
Golyó találta kinn a vár alatt
s forró szíve lassan bénulni kezdett…
Ágya körül nem álltak sorfalat,
csak két barátot látott s egy keresztet.

S a vére míg csöppenként elfogyott,
tünő tudatán átfutott az élet:
bujdosás, gond, bánat, száz befagyott
remény és hány nem teljesült ígéret!...

Bécs, Lengyelhon még egy mosolyt kicsalt,
majd régi zsoltárt kezdett súgni ajka;
kábult fülébe zeneszó rivallt;

csaták, utánuk csók és tele kanna…
És úgy érezte utolsót sóhajtva,
hogy tört szemét lassan lefogja Anna.
(Szeghalom)

Forrás: Napkelet 6. évf. 1. sz. (1928. január 1.)