2013. nov. 1.

Majakovszkij: A párisi nőA nyaka csupa drágagyöngy
és briliáns az ujja:
Így képzelitek
a párisi nőt?...
A kép hamis.
Alkossatok meg újra.
Az élet nyersebb.
Másképp láttam őt.
Fiatal?
Vén?
Hiába faggatsz engem.
Sárga csempés
latyakban ül
a dőre.
A Grande Chaumiére
című
étteremben
Az illemhelynek
ő
az őre.
Ha burgundiból
benyakalt
a polgár
És könnyebbedni
kissé
félremegy,
Madmoazel
törülközővel
szolgál,
S e szakmában
nincs nála
ügyesebb.
Míg tükrön
nézed
pattanásodat,
Csorba szájára
prémzi
mosolyát,
Púdert,
parfőmöt,
Pipifax-ot ad,
És fürgén
feltörli
a pocsolyát.-
Bél-ürítés
rabnője,
naptalan
Gubbaszt
a klozet
poloskás zugán.
Cservonyec-kurzuson
ötven centime-je van
Férfianként, -
ez négy kopek csupán!
Míg kezemet
a mosdón megmosom,
S a rejtélyes
illatok
rámlehelnek,
Tűnődöm
a talányos asszonyon,
S ezt szeretném
mondasni
madmoazelnek:
„Külleme,
hölgyem,
egy kissé
silány.
Ifjúkorát
a klozetre
pazallja?
Vagy ön
nem telivér
párisi lány,
Vagy engem ebben
lóvá tettek,
hallja!
Ön heptikásan
ül itt
és soványan.
Gyapjúharisnya…
miért nem selyem?!
S hálás mössziők
bugyellárisában
Pármai
ibolya
nem terem?”
Hölgyem csak hallgat,
dévaj fergeteg
Veri a söntést,
minket,
a plafont.
A kerge
karneváli
forgatag
A Montparnasse-on
zúgva
átrohant.
Bocsássatok meg
ez őszinte rímet
S ama pocsolyák
bűzös
illatát.
De szörnyen nehéz
Párisban
a nőnek,
Ha
dolgozik
s nem adja el magát.

(Ford.: Kardos László)


(Forrás: Kardos László válogatott műfordításai – Szépirodalmi Könyvkiadó 1953., 239-242 old.)

Rimbaud: Ami Ninát visszatartja

Oskar Bluhm (1867-1912): Szerelmespár

A fiú

Szíved szívemre! összeforrunk
S megyünk! tavasz
Szele csiklándja majd az orrunk
Kék sugaras

Reggelen, mely fürdetve ontja
Reád borát…
A vérző erdőt átborongja
A néma vágy,

Zöld cseppek mindenütt az ágon,
A tiszta, dús
Rügyek, a megtárult világon
Remeg a hús.

A lucernás közé süllyed be
A pongyolád,
Nagy éjszemed kék ég keretje,
Öleli át,

Rajongva fűért és göröngyért
Szórsz szerte majd,
Akár a pezsgő könnyű göngyét,
Bolond kacajt,

Kacagva rám, kit durva vágy hajt,
S ki megragad
Téged, mint ezt ni (buja, lágy haj!)
Szürcsölve vad

Eper- és málnaízed, angyal,
S virághúsod!
Kacagsz, ha csókol a kalandor
Szél s elsuhog,

A bokrot is, mely játszva tépdes,
Csak neveted,
De legkivált, én buksim édes,
A kedvesed!...

Tizenhét év! Boldog leszel, te!
Ó, messzi lomb!
Ó, tág mezők napos szerelme!
- Jössz, jössz-e, mondd…

Mell mellen, hangunk reszketeg lesz
S tűzzel telik,
Így érünk majd a rengeteghez
S a csermelyig;

S szíved (piciny holt) béna-lomha
Álomba vész,
Megkérsz, hogy vegyelek karomra,
Pillád nehéz.

Így vinnélek, szép pihegő lány,
A bokron át,
Ahol madárka búgja mélán
Szelíd jaját.

Minden szavam a szádba olvad,
És ölelem
Tested, mint ki babát csucsujgat,
Már részegen.

Véredtől, mely hó bőr alatt jár
S rózsállva nyit,
S meztelen szólnak a szavak már –
Tudod te, mit!

Lázban lobog majd minden erdő,
S a tiszta nap
Szitál rőt s bús álmukra pergő,
Szűrt aranyat.

Este?... Az országútra vágunk,
Szinte fehér;
Mint legelő nyáj, úgy kóválygunk
Mindenfelé.

Jó kék gyümölcsösök! S a görbe
Nagy almafák!
Hogy érezni mérföldnyi körbe
Dús illatát!

Föltűnik majd a falu alja,
Ha jön az éj,
Túró s tej ízét hordja arra
Az esti szél,

Érezzük a trágyás melegben
Az ól szagát:
Lassú ütemű pára lebben,
S nagy sima hát

Ragyog, a lámpa odasütvén,
Kissé odább
Egy tehén potyogtatja büszkén
Sűrű nyomát.

Nagymama okulával olvas,
S a hosszú orr
A misekönyvbe szúr, az ólmos
Sörös-csupor

Öblös pipák közt habzik egyre,
Miken vadul
Pöfékel néhány csúnya-ferde
Száj s füstbe fúl,

A villáról sonkát zabálva,
S a sárga tűz
Világa odassüt az ágyra,
Ládákra tűz

S egy csöpp pufóknak csillan újra
Háj-popsiján,
Ki fitosát findzsába fúrja
És térden áll,

Kutyus búj hozzá s míg hamiskán
Marakodik,
Az édes, gömbölyű poficskán
Nyalakodik.

Szék-szélen gőggel s feketében
- Szörnyű profil –
Ott fonogat egy ócska némber
A tűz körül:

Mi mindent látunk arra, kedves,
A falvakon,
Mikor a láng világa repdes
Az ablakon!

S végre a friss és orgonával
Elrejtezett
Vityilló, megbújt ablakával
Felénk nevet…

Be szép lesz! Jössz? Hisz úgy szeretlek,
Ó, jer oda!
Jössz? Ugye jössz? No ugye? Tedd meg…

A leány

- S az iroda?

(Ford.: Kardos László)


(Forrás: Kardos László válogatott műfordításai – Szépirodalmi Könyvkiadó 1953., 203-207. old.)

Vapcárov: Halászok

Chiovini: Halászok 

Mit látsz?
Duzzadó vitorlákat,
A felhők közt a friss hold arca
Éled.
S azt gondolod:
Az élet ez,
A költészettel teli
Élet.

Odafent
Már szikráznak a csillagok,
Az ég
Akár a gyöngyház, úgy ragyog.
A part felől
Langyos szél birizgálja
A hűs habot.

Ej-haj! Szabad halászok!
De jó tinéktek!
Persze, hogy rólatok szól
A vers, az ének.
Az árbocon
Ott leng a szép fehér vitorla –
Hát hogyne kapna kedvet itt a költő
A dalra!
Csak annyit sóhajtasz. a tenger!
És hozzá, azt, hogy: végtelen!

S a könnyű kép oly játszva leng fel,
kenj kéket is rá, hadd legyen
Festőibb, vonzóbb – s ím a nyers
Valóból földalol a vers.

De hol maradt a farkasfogú szél,
Mely télidőn húsunkba tép?
S a fagyos cseppek, melyek úgy kopognak
A bőrünkön,
Mint a sörét?

Mert ázottan és dideregve,
csak így lát bennünket a ház.
Repedt ladikban
Támolyog
Az éjszakában
A halász.
És két hal csillog a kredencben,
Ennyije van csak,
Semmi más.

Ha maga Krisztus szállna le,
Két rossz hallal
Mit kezdene?
A szemünk ég a fájdalomtól,
S a mellünk mélyén
A düh
Tombol.

Ritkul az ócska nádtető,
Lassan szivárog rajta át
A híg eső
Elalszol és míg álmodol, szegény,
Valahol messze-messze fellobog
Valami halk remény…

Haj!
Csúf az élet, megaláz!
Teng-leng kínlódva a halász! –
Nincs, senki sincs megmondhatója…
Hogy is lehetne
verset írni
róla!...

(Ford.: Kardos László)


(Forrás: Kardos László válogatott műfordításai – Szépirodalmi Könyvkiadó 1953., 370-371. old.)

Gribacsov: Békét a világnak! (részlet)Igen, már megint hazudoznak
Kongresszusok, szenátusok,
Újságban, könyvben, éter szárnyán
Orcátlan hazugság buzog.

De jár az óra, jár rohanvást,
És visszafelé nem kocog,
Ma már egy új világot élünk,
És nem a rusnya tegnapot.

A gőzös, hangzatos tiráda
Nem szédít, semmi az nekünk,
És bármilyen vadul csaholnak,
Mi attól meg nem ijedünk –
Az igazság szavára kelnek
Páris és Róma fiai,
Lángok között harcol Vietnám,
És győzött már a kínai.

(…)

Nekünk a béke kell, a munka,
De azzal nem fogunk kezet,
És békét attól sose kérünk,
Kit útja másfelé vezet.
Induljunk együtt, zárt sorokban,
„Utca embere”, ébredezz!
Mi győztesen leszünk a harcon,
S a nagyvilágban béke lesz!


(Forrás: Kardos László válogatott műfordításai – Szépirodalmi Könyvkiadó 1953., 298-299. old.)

Heine, Heinrich (1797-1856): Irányköltészet

Forrás: www.zum.de


Német dalnok! Zengd dicsérve
Szép Szabadságunk, - dalod
Lángja lelkünk úgy hevítse,
Mint a Marseillaise zenéje.

Méla Wertherként* ne búgj ma,
Ő csak Lottiért lobog –
Mit a kor harangja kongat,
Azt a népnek dalba mondjad,
Kardot és tőrt zengeve-zúgva.

Vesd el lágy flótád örökre,
Halk idillbe már ne fogj –
Légy a honnak trombitája,
Légy az ágyúk torka-szája,
Harsogj gyilkosan dörögve!

Zengj, dörögj naponta, bátran,
Fusson minden zsarnokod –
Így zengj – ám ügyelj a versre,
Csínján szóljon persze, persze,
Csak úgy – általánosságban.


*) Irányköltészet: Werther: Goethe híres szentimentális regényhőse.

Heine, Heinrich, német költő (1897-1856). A legnagyobb német forradalmi költő, Marx és Engels barátja. Hatalmas költői harcot vívott Németország demokratikus átalakulásáért. Könyörtelen gúnnyal leplezte le a német feudalizmust s a gyáva német kispolgári szellemet. Kíméletlen harcot viselt kora megalkuvó elemei ellen, lángoló lelkesedéssel állt a forradalmi mozgalmak mellé. Egyik legszebb verse a 48-as magyar forradalom bukását gyászolja. Világszerte nagy hatást tett szerelmi költészete is.


(Forrás: Kardos László válogatott műfordításai – Szépirodalmi Könyvkiadó 1953., 135. old.)