2014. nov. 20.

Gellért Oszkár: Homo sapiensHa orrom volna tán, mint a kutyának:
Így meg nem ösmerem saját hazámat.

Ha fülem volna, finom, mint a nyúlnak,
Titkos szidások mikor rám zúdulnak.

S ha volna, mint a sasnak, sas-szemem:
Mit látok így s mennyit kell sejtenem!
*
S mit ér, ha rózsáid szagolhatod
S nem érzesz annál szűzebb illatot.

S mit ér, ha szellő körülcirógat
S nem hallasz annál halkabb hangokat.

S magasból, messziről is élesen,
Ha nem látom, mit ér az letem.
*
Semmi. Így átéltem tenger keservet
S csak hű tudok lenni, mint a kivert eb.

Semmi. Így vágytam olthatatlanul
S csak gyáva voltam, gyáva, mint a nyúl.

Napról álmodtam: bús vakságra keltem
S csak saskarmokkal mardosom a lelkem.


Gellért Oszkár: Ó Rubens, boldog mester...Ó Rubens, boldog Mester
S ó boldog hölgy, ki az ő felesége lehettél,
Ó nagyuri látogatóim, üdvözlegyetek
E magányos, párnélküli, éji órán,
Mikor odakintről az ablakokon bebuzsul a téli, hideg szél,
S mikor idebenn is érzem, hogy hull, hull egyre a hó rám,
S mikor odabenn egy kicsikét a szívem is beteg.

Lásd, ami neked szabad volt ó Mestere az ecsetnek,
Róla nekem tilos már piros dalokat faragnom.
Vagyok indexre írott, fázós, szomorú eretnek,
Tüzes, szép kedvemet szegték gonoszok s ostobák
S én hajlok már érzem s már érzem, hogy nincsen is tovább.

Ó ne hidd, hogy gyáva vagyok én bátor Mesterem.
Csak éppen nem tudom ha nem gondol-e fájva rám,
Mikor olykor a húrt szabadabban, szilajabb kézzel verem.
Hozzám oly szégyellős s én megkérdeni nem merem...
Ó küldd be, Mester, ó küldd be az asszonyodat az enyémhez,
Őneki kivallja talán.

Nem gondol-e fájva rám, őneki kivallja talán.
S mig ők odabenn suttogva beszélnek rólunk ketten,
Mi ketten addig igyunk hát; igyunk?... fanyar vigasz.
Mester, koccints velem... a dalokra, miket feledtem,
Izleld meg óboromat, lásd, oly jól esik az,
Ha rokonnak szólitasz...
Igyál, igyál, még egyszer: a dalokra, miket feledtem! -
S lásd, így már lassan érzem,
Hogy odaadom magamat neked egészen!
S hogy magamat is meg kell újra találnom...

Mester, ki ne nevess most, ha elbeszélem egy álmom.
Egy álmom volt, babonásszép, két tavasszal előbb,
Egy álmom, jaj, emlékszem, s Őt hívtam benne, Őt,
Ó Istennő, így hívtam Őt, ó szent, örök Művészet,
Ki maga vagy az Élet, az Igazság s az Út,
Nyugtasd meg ó könyörgök ezt a szegény fiút,
Mondd meg nekem, Istennőm, nem tértem-e le valaha
A te egyetlen, egyenes utadról?!

S Ő szólt: "Soha"... Ó drága, aranyos, boldog soha,
Hallod Mester, soha!
Ö mondta, Ő, s folytatta komoran:
"Az én boszúm szörnyű, nincs több boszú olyan;
Ha letértél vón csak egyszer is -
Amit megénekeltél: szőke haja fényét megtörve,
Szeme csudakékjét elhervasztva,
Ifju teste hamvát elfakultan
Találtad vón egy reggelen..."
S én nem találtam úgy még soha, soha,
Mester nézz a szivemig a szemeiddel
És hidd el; és örülj és igyál és nevess és sírj velem!

...De csitt, már jő is vissza az asszonyod s jaj, egyedül.
Szegény szivem. Mégis! Mosolyog. S ez jó jelem.
Rámnéz anyásan. Hozzám közelg s leül,
S mig én a homlokomat két öklömre nyomom,
Pihegve mondja, hogy az én asszonyom,
Ó az én asszonyom
Szőke haja fénylik, szeme kékje ég,
Hamvas husa az életörömtől tündöklőn ont csillagsugarat,
S hogy jő közénk már ő is... poharat neki hát, poharat,
A Művészet óborával telt poharat.
Ó jő már, türelem, csak egy pillanat még,
Ó ha most megszakadnék,
Életem örök pillanatja!
Türelem türelem.
Csak mig a papucsába lép,
Csak mig a köpenyét a testére kapja...


Gellért Oszkár: A három keresztfa,,Nem én! Azért se fogom abbahagyni.
Közös erdőből vágtak volna vagy mi!"

- ,,Fitymál a drága! Csupa gőg a lelkem!
pedig ha sejtené: é n kit viseltem!"

,,Viseltünk, testvér. Igy mondd. Ne feledd,
Egy rangon állok mindig teveled."

- ,,A te Urad se volt kisebb, az ám!
S csak mi szeretjük egymást igazán!"

,,S kivágtak: véle! Pedig mennyi hajtás
Élt még mibennünk, emlékszel-e pajtás?"

- ,,S őbenne élet de milyen kevés!
Csak ugy lézengett már a csenevész."

,,S most vélünk ő az, ki nem társalog!
Tán mintha nem vón éppenugy halott!"

- ,,Hallgat. Nem szól. Lenézi a beszédem?
Mert több vénasszony sírt az ő tövében?!"

,,Hallgat. Nem szól. S azért nem nyílik ajka:
Mert lánykarok kúztak ölelve rajta?"

- ,,Mit bánom én, hizelgőn ki fon át!
Hogy simogatták? Nem látom nyomát!"

,,Felőlem is akárki sírhatott:
Eső lemossa a könnyharmatot."

Otromb szóval, hogy se vége-hossza,
A két keresztfa társát igy kinozza.

Gyötrik tovább és várják a hatást.
S kapnak cserébe titkos hallgatást.

Gyötrik tovább, uj szitkokat keresve.
És a középső csendes, mint az estve.

Gyötrik tovább! de véle egy se bír,
És a középső hallgat, mint a sír.

Hát meg nem indul semmilyen beszéden?!
S a hold kibúvik lopva most az égen.

Hát nem felel? A szava sose jő meg?
S megnő árnyéka mind a két szélsőnek.

Hát nincs füle? Beszéd nem sérti vérig?
Van más is még! Az árnyék nő. Elérik.

Karjuk kinyujtják és magukfeledten
Megütik jobbról. Balról. Mind a ketten.


Gellért Oszkár: Két összeszoritott fogsorodSzeretném, ha nekem is adnád egyszer
Ajakadnak azt a drága, lágy,
Gyermeteg, biggyedt vonalát,
Amellyel a kisfiamat csókolod.

Szeretném, ha nekem is jutna egyszer,
Mikor kinozni vágyó vágyakkal verekszel,
Szoritásaidból egy olyan lendület,
Amellyel a kisfiamat öleled,
Amellyel a kisfiamat karolod,
S amely továbbfolytat az ajakad mögött
Két összeszoritott fogsorod -
És két boldog szemed, amibe könny szökött.

S szeretném ilyenkor, ha arcomba szállna
Ajakad közül egy olyan lehellet,
Lélekzetednek egy olyan hulláma,
Amellyel duzzadóra akkor szivod a melled,
Mielőtt belefogsz egy gügyögő, bolondos,
Kisfiamaltató, szentszavu dalba...
S amelytől úgy maradnék az öledben alva, halva.


Gellért Oszkár: A fenyőfa álmaA nap delel. Virág, bokor aléltan szendereg.
Szirmok, levelek közt ilyenkor születnek az álmok,
Amelyek vándorutakra kelnek be-betérve
Minden szerelmes hajlékba egy éjre
Valahol csak boldog alvókra találnak.
S ilyenkor álmodnak kedveseikkel az emberek.

S tolonganak, összefogóznak az álmok, gabalyodnak, kuszálva, válva.
Sokszor egy pici-lábú ibolya-álom megbotol
Míg andalogva tipeg, hogy úgy tapossa halálra
Egy erőszakos jázmin- vagy orgonabokor
Vagy egy májusi akácfa tántorgó részeg álma.

Én az én álmomban az elmúlt éjjelen
Éles friss levegőt szívtam, mély erdei illatot
Sóhajtva magamba. Azt álmodtam, hogy a fejem
Az én fekvő kedvesem derekán nyugodott.
De karjaim két térde közé szorítva - óh édes csontbilincs, édes! -
S mikor tekintetem felkúszott törzse tetejéhez,
Pilláin át ő tikkadt kékjét sugarazta le onnan.

Ez biztosan egy fenyőfa álma volt. Valahonnan
Messze északról küldhette hozzám s égette belém:
Ahogy állt bódultan a déli verőn
Gyökerével két szikla közé pántolva -
S lágy bársonyos moha a sziklái
Között. S fent, tűlevelein, lángolva
Nézett keresztül a nap s pattogtak szikrái.


Gellért Oszkár: Szabad-e?Már pitymallik a kék hegyek felett...
Alvó, szabad-e hogy felébresszelek?
Lélek, szabad-e a Vággyal cimborálnom:
Gyilkosnak lennem egy buja rózsa-álmon?

Karom elzsibbadt a nyakad alatt...
Kedves, szabad-e hogy leszakítsalak?
Élet, szabad-e hogy most a Halált hívjam:
Alvó rózsa álmát vámpirként kiszívjam?

Rózsát kérdezed? mért ad illatot?
Kedvesed kérdezed? leszakíthatod?
Kérdezd meg a Halált, kérdezd meg az Álmot:
Szabad-e halálba csókolni egy álmot.


Gellért Oszkár: KeresztjeinkHa rámnéz a halál,
Félek: szemem belévakul.
Neked az öt seb párolgó vére
Holnapra elfakul.
Téged melenget, mi engem éget...
Bámulom nyitott, tátott szemekkel
A földi mindenséget.

Ha rádnéz a halál:
Lehunyod halkan a szemed.
Engem az öt seb párolgó vére
Követ és eltemet.
Piros hulláma utánam nyargal...
Téged csak hűsít, mitől én fázom
Csukott, vonagló ajkkal.

Táncolva lépegetsz.
Taposva, lomhán baktatok.
Szörnyű kereszt-súly nyomja a vállam,
Jaj, összeroskadok!
Neked mosolyod, mi nekem ráncom...
Te elbírod az Isten keresztjét
Egy kis arany nyakláncon.


Gellért Oszkár: Ki kérdez engem?Ki kérdez engem, ha nem írok verset,
Ki kérdez engem, hallgató költőt:
Miért a süket szünetek?
Hitvesem, anyám, fiam.
Néhány barát, lélekben testvér.
S éjjente a halál.
Óh hova lett, hova lett az az idő,
Mikor éjjente a csillagot égbolt
S nappal a napfény kérdezett?
S én feleltem mindig. S megszületett a dal.
S ha jártam tengereken:
A hullám kérdezett.
S ha jártam hegyek között:
A szikla kérdezett.
Erdőben a fáz, mezőn a búza s a búzavirág.
Hajnalban a rigók, este a fülemilék.
Most hallgatnak bennem mind.
Várják.
Míg egyszer újra kérdez az Isten.


Gellért Oszkár: A túlsó szobábanAludj fiam. Kis ágyad mellől
Most föl kell állnom.
Most jön az én másik, az én nyomorult álmom.
A te pihegésed fölváltja egy másik
S milyen más zene!
Dicsőség álma vár s réztányér-csöngés közt
Jön már felém,
Jön már: a hiúság istene.

Aludj fiam. Egyedül hagylak
Most az anyáddal.
Most kelek birokra egy bűnös, régi vággyal.
Van már puha fészkem, s hírkolduló lantom
Mégis fölveszem?!
Dicsőség álma vár a túlsó szobában:
Ajtót nyitok.
És aztán behúzom csöndesen.

Aludj fiam. A boldogságom -
Gügyögsz? hiába! -
Most bele kell kiáltnom a siket világba.
Piacra mindennel, legszentebb titkommal
Vívni rongy csatát.
Dicsőség álma vár: ébren kell maradnom.
Aludj fiam!
Most csal meg először az apád.


Gellért Oszkár: MegtérésÉlet, ne mondd, hogy már nem ismersz,
Hogy el vagyok feledve.
Egész, fiatal, szűz szerelmemet
Hozom vissza öledbe.

Hadd legyek most már végig a tied.
Hadd haljak veled gyönyörűn.
Lásd, porba hullatom, amit ő adott,
Amíg vele éltem, karikagyűrűm.

Lásd, emlékét is porba temetem,
Jól eltaposom, mély sírba ásom.
Fogadj hát vissza és bocsásd meg nékem
A halállal volt csúf kacérkodásom.


Gellért Oszkár: Barátaim...Barátaim, valahányszor ez a kéz itt
Ujjai közt tollat szorítva remeg,
Éji óráim a ti szellemeiteket idézik.
Valamelyitekhez most készül egy izenet.

Óh, sose ülök én ilyenkor árván, felejtve,
Magányos szobában elhagyottan.
Barátaim, ti ültök körül ottan.
Fejeteket a melletekre ejtve.

Veled vagyunk - mondjátok - de arcunkat még nem mutatjuk...
És vártok, csak vártok türelemmel, csupa drága lelki rokon.
S az ihlet szent madarai ott ülnek vállaitokon:
Fülemilék, rigók, galambok, sasok, vagy néma hattyúk.

És várnak ők is, szent madarak. Hogy a szívemet egyék.

S egyszerre csak egy megmozdul közülök szárnyát emelvén,
S akinek vállán ült, most feláll, közelít és idelép mellém
És megfordítja a tollat s az égnek szegzi hegyét!

Aztán fejét fölvetve: már megmutatja az arcát.

Én pedig nevén szólítom és azt mondom neki: Tartsd hát,
Tartsd hát barátom. - S mint ahogy kardjába a nemes belédőlt,
Ráborulok én is a tollra: új szóért, új római férfi.
S az a hang, ami így szakadt föl egykor az ő kebeléből:
Az enyém, s a lelki rokonnak szól, az hallja és megérti.


Gellért Oszkár: A fele útIlyen lesz még a föld is, ég is,
Ha majd találkozom veled.
Se dél, se alkony. Nyári reggel,
Az égen szürke fellegekkel:
Mint most, hogy elvesztettelek.

Ez nem a dél tüzes világa!
Ez nem a nap, amely letűnt.
Szemünk előtt a tegnap árnya,
Hátunk megett a holnap álma,
S elmúlt: a fele életünk.

Most itt a másik. Nyári reggel.
S a homlokunkon hány redő!
A lábunk reszket, fejünk szédül,
Az úttól-e, az öregségtül?
Úgy tikkaszt, fojt a levegő...

Egy-egy pipacs fakult virága
Oly lankadón kér, hogy letépd,
S míg kék-eres kezed felettük:
Vajh lesz erőnk, hogy elfeledjük
A múlt komor kísértetét?

Megyünk csak lejjebb, egyre lejjebb,
Egymásba fonva karjaink...
Vajh lesz erőnk a mának élni?
Vajh lesz-e még időnk elérni
A völgyet, melynek lombja int?

Megyünk csak lejjebb, egyre lejjebb,
A kétely árnya most fon át.
S míg könnyeink a földre hullnak,
Porköntösükben úgy gurulnak
Utánunk, gyöngyökként, tovább...


Gellért Oszkár: Türelem, türelemMeleg reggel, szürke, bágyadt.
Semmi vágyad, húz az ágyad.
Unalom, unalom.
Hol lehetsz most angyalom?

Szájnak, szívnek semmi szomja.
Vánkosomra nyomja, fonja
Szörnyű pók testemet.
Köti, szövi, betemet.

S messze-messze - csudafény ez! -
Látok kényes, nagykötényes,
Villogó valakit
S hóköténye elvakit.

S közel-imhol (túl egy ajtón)
Száll sohajtón - s hol szakajtón
Dagad már friss kenyér -
Tág tekintet tetten ér.

Ott sürögsz te harcra készen,
Liszt a kézen... vágyva nézem
Két kemény könyököd -
Jajjajjaj, sziven lökött.

Gödrös kezek, kicsi lágyak...
Ég az ágyad? Forr a vágyad?
Türelem, türelem:
Lágy kenyérke, szerelem!


Gellért Oszkár: Nem lehet már így semHúzd el a függönyt az ablakunkon édes.
Kis szobánk hadd legyen vágykeltő, sötétes.
De ne ily hirtelen és ne igy egészen...
Engedd be a napot egy vékonyka résen.
Ottkünn tüzes dél van, ittbenn legyen alkony,
Amitől harmatos, amitől árnyékolt
Lesz a szó az ajkon
S bucsuzó nap hint rá hintázgatva fényt...
Amitől pókmilljárd dús hálójaként
Omlik ránk az égbolt.

Tűzd rám a szemedet. Ó de ne ily nyíltan,
Szirombontó láztól lelkedig kinyíltan.
Ne ily semmitmondó sokatkérdezéssel,
Hogy azután lopva, szemlesütve nézz el.
Félig hunyt szemekkel... így nézz rám, de hosszan -
Ne tűrd, hogy a lelked: vén, kőszivü kalmár
Zsugorin kifosszam.
Színarany szót adj, min nincs többé salak.
Szemeddel mondj olyat, hogy akarjalak,
De nem, hogy: akarnál.

S nyujtsd a kezed, ó de ne ily vércsemódra.
Nyujtsd virágsziromknt, lankadtan, halódva.
Csusztasd felém, mintha láthatatlan, másik
Kéz tólná előre... s reszketőn ha fázik,
Tüzes homlokomra odavonva lassan
Hadd, hogy melegitsem, hadd, hogy csendesitsem,
Hadd, hogy megnyugtassam.
Így... de nem, vedd vissza, kapd el a kezed!
Nem lehet: a testünk már érintkezett...
Nem lehet már Így sem.


Gellért Oszkár: BabavásárVannak közöttük szőkék, feketék
Emennek itt a szeme kék,
A másiké setét,
Miként az éjjel.

A hajuk barna, a hajuk arany.
S mindnek mosolygó arca van.
Mosolygó, gondtalan,
Viruló, rózsás.

A hajuk arany, a hajuk selyem...
S szólnak, ha nyitjukat lelem,
Imígyen: ,,Sze-re-lem.
Te csú-nya bá-csi!"

Babák... Szendén tekintenek reám.
Törékenyek, mint porcelán,
Üdék, mint szűzleány,
S ah, oly fehérek!

Versek... Szavuk csilingel, érezem.
Kívül: mosolyognak édesen
Ez arc, ez ajk, e szem -
S belül? Fűrészpor.


Gellért Oszkár: Etetőajkú édes madaramAjkamon szóba szökken a gondolat,
Mi ott motoszkál szőke fejedben.
S a legpompásabb nekem az a falat,
Amiből előtt te vettél.
Ó, verset irni is csak akkor van igazi kedvem,
Ha szó-szemeket hozzá te csipegettél
Etetőajk édes madaram.

Ha szádhoz emeled borospoharam
S pár csöppje ott gyöngyözik ajakadon:
Ó mennyivel szivesebben,
Mámorosabban csusztatom.

S ha te gyujtod meg a cigarettem
S szippantva belőle nyujtod át:
De olyan büszkén, de olyan bodrozva szívom tovább,
Hogy soha még sütkarikát szebbet,
Kerekebbet.

S estenden nyoszolyádra omoltan,
Alvókabátkád fodrát ha halkan
Emeli-ejti a mell:
Egyetlen sóhajodra a gyertyát
ó mily gőgös, mily feszülő, mily teli-tág tüdővel
Fuvom el.


Gellért Oszkár: Halott szerelmek kincseiAsszony-kiváncsiság: mért járod örömmel
A férfi-szív temetőjét?
Mért állsz meg kutatón
Elporladt elődök hantjainál?
Tolvajlámpással mért betűzöd
Szerelem-fejfák lekopott felirásait?

Asszony-kiváncsiság: mért feszited föl
A koporsók födelét?
És mért akarod, hogy a hamvak fölött
A messzeszállt lélek ujra ott lebegjen?

Halottfosztogató!

Mig egyik kezed a koporsóba nyúl,
Másikkal már a bölcsőt ringatod,
S a bölcsőben: szerelmed.
A te ujjászült szerelmed.
Kisdeded.
Aki halott szerelmek kéjében fogant.
Akit halott szerelmek anyatejével itatsz.
Vérében fürdetsz.
Könnyével keresztelsz.

S rablott kincseivel cicomázol.


Gellért Oszkár: Megbánás szavaiÓh mért nem elég
Óh mért nem elég megsimogatnom
Könnyektől nedves arcodat?
Óh mért is kell hozzá még szavak után kapkodnom?

Vonagló válladat csitítni
Verdeső tenyérrel óh mért nem elég?
S végigcsúsztatni a karodon
Kezedfejéig s átkulcsolni némán
Hideg ujjaidat óh mért nem elég?

Óh mért is kell hozzá még szavak után kapkodnom?
Szavak után, száraz szó-kórók után,
Jobbra meg balra,
Jobbra meg balra,
Üresen zörgő szó-kórók után
Kapkodnom -

Kapkodnom szegény, szamár szájammal.

Igy csak a szó marad meg bennünk emlékül
S a szó keményebb mint az ököl.


Gellért Oszkár: Folyó, örök választóBucsuzóul még egy kézfogás
S utána két lehanyatlott
Kar: közepütt kettévált
Fölrobbant híd. S kétoldalt
Megrendült s lesüppedt vállak közt:
Lapályos partok közt örvénylik a folyó.

Azután hosszú s mély-mély sóhajokkal
Magasraemelkedő vállak:
Két sziklapart, mely
Közelebb, egyre közelebb dől. Most
Meginog. S most
Egymásba szédül s összeborul.

S alul: a folyó, örök választó,
Uj medret ás
S a föld mélyében járja tovább
Rejtelmes útját parttalanul.
Távolodó csobogása is elhal
Enyhe,ölelő dombok alatt.


Gellért Oszkár: ÉvaÁlmomban, kedves, hóhérom voltál.
Fejszével tőből
Karomat-lábamat lehasitottad.
S én annyit mondtam csak: Sose felejtem
Mikor először öleltél,
Azt a nyarat -

S te így feleltél: Micsoda föld az,
Amibe gonosz kéz konkolyt vet és
Búzát arat?

Álmomban, kedves, szemeim golyóit
Vésővel kivájtad két titkos gödréből.
S én annyit mondtam csak: Vedd tenyeredre
Mint friss-halott még-meleg kismadarat -

S te azt kiáltottad: Micsoda ég az,
Amiből nem tűz más csak
Villámló harag,
S mégis: mire a földre ér,
Ott úgy fogadják mint napsugarat?
Micsoda ég az és micsoda föld az
És micsoda fény az és micsoda lény az,
Akinek fülében a mennydörgés szavából
Csak egy pihegésnyi nesz marad!

Álmomban, kedves, nyelvemet tövestül
Harapófogóval kiszakítottad.
Fogaim kiverted sorra kalapáccsal.
Letépted ajkam is s én annyit mondtam csak:
Óh, hogyan fogom a lábaid nyomán most
Kedvesem kedvesem
Csókolni csókolni a port s a sarat?

S te azt sziszegted: Micsoda lélek az,
Mely örökké simogat és sose harap.