2020. júl. 30.

Sükei Károly (1824-1854): E......nek

Harmat hullott a' tengerbe,

A' végetlen oceánba,

Egy parányi harmatcsöpp;

És szerényen fölsohajtott:

Ó! mi végetlen a' tenger

S milly parányi vagyok én!

Mint fogok majd elenyészni,

Elenyészni a' nagy árban,

Én parányi semmiség!

És alighogy fölsohajtott,

Jött a' tengerek csigája,

Hozta hátán a' gyöngyházat,

Melyben a' gyöngyök teremnek;

Fölvevé a' harmatocskát,

És elrejté a' gyöngyházba,

S lett belőle ott a' tenger

Drága kincse: fényes gyöngy.

Mint a' búbánat harmata,

Melyet fájó lelkem hullat,

Úgy fakadnak dalaim;

És, szerényen mint a' harmat,

Elkiszállnak a' világnak

Oly nagy és mély tengerére,

Mit nekem, ha elenyésznek,

Elenyésznek nyomtalan!

Csak te zárd szivedbe őket,

Szíved drága gyöngyházába,

'S éltemet megkoszorúzni,

Mindenikből gyöngy leend.
 
Forrás: Sükei Károly: Hulló csillagok. Pesten. Eisenfels és Emich Könyvnyomdája 1851.      


Sz-z K. (Szász Károly): Hallgass el most gyáva ének!Hallgass el most gyáva ének,
Szakadj meg zengő ideg!
Úgy is elfojtaná gyenge
Hangodat a fergeteg.

Nyugot felől mi hallatszik?
- Keletkező zivatar,
Vagy a bitor ellenséggel
Vég-harczot küzd a magyar?

Éjszakánként mi villámlik,
Istennek haragja tán?
Vagy a magyar fegyvereknek
Égő lángja a csatán?

Akár egyik, akár másik
Mindegy, nemzetem, neked
Az égben is isten virraszt,
Itt is isten van veled.

Nincsen is most az istennek
Egyébb dolga ide lenn,
Mind a szabadság szent harczát
Vezérelni szüntelen.

A világ is elhallgatott,
Az egész föld ide néz
Még a tenger zúgása is
Csendes bámulásba vész:

Érzed-é ó magyar nemzet,
Minden szem hogy néz reád?
Hogy küzdesz a szabadságért
Élet-és halál-csatát?

Homlokodon méltóság ül,
Kezedben véres a kard;
- A ki elfeledte újra
Ismerje meg a magyart!

Halljátok az ágyudörgést,
Látjátok a lángokat?
Buda felett terhes a lég,
Alig hogy meg nem szakad.

Még a Duna is kicsapott
A föld reszketésitől;
Sötét hullámokat verdes
A meredek partra föl.

Szent harangszó, harczi harangja,
A nemzet reád figyel,
Nincs is más hang a hazában
Alig dobog a kebel.

Ki figyel most dalra, midőn
A vég csata indult meg?
- Halgass el hát gyáva ének
Szakadj meg zengő ideg.

Forrás: Hangok a multból – A magyar nemzet nagy napjainak emlékeűl. Összeszedte és kiadta: Két magyar honfi. Lipcse, Keil Ernő és Társa 1851. – Batthyányi Lajos, az elárult haza vértanuja, a szent harczban az oltárrá lett vesztőhelyen Elesettek hű emlékezetének, hazafijui kegyelettel szentelik - A Kiadók.

Számomra ismeretlen szerző: Harcz lesz talánHarcz lesz talán… Ha kell, mi meghalunk,
De nem egy-két tőzsérnek földeért,
Sem vérünkön hízott nadélyokért,
Értök csepp honfivért sem áldozunk;
Nekünk nincs egy arasznyi birtokunk,
Mi az egész hazáért harczolunk. –

Mi az egész hazáért harczolunk,
Egy lánykáért ontunk mi honfivért,
Egy lánykáért: a szép Szabadságért!
Ha kell, érette mind, mind meghalunk. –
Nekünk nincs egy arasznyi birtokunk,
Mi az egész hazáért harczolunk. -

Forrás: Hangok a multból – A magyar nemzet nagy napjainak emlékeűl. Összeszedte és kiadta: Két magyar honfi. Lipcse, Keil Ernő és Társa 1851. – Batthyányi Lajos, az elárult haza vértanuja, a szent harczban az oltárrá lett vesztőhelyen Elesettek hű emlékezetének, hazafijui kegyelettel szentelik - A Kiadók.