2012. febr. 20.

Varga Péter (1811-1855): A szófogadatlan gyermek1.
Amidőn egy gyermek az erdő végén
Mulata magányban a patak szélén,
A parton látott egy bájoló rózsát,
Melly szépen virita s hinté illatját.

2.
A kíváncsi gyermek igen nagy vággyal
Közelítvén felé nagy bátorsággal
Az anyja meg inté eme intéssel:
„Állj meg! tovább ne menj mert beléesel.”

3.
A gyermek anyja intését megveté
„O, ugy mond: oly könnyen nem esek belé”
Alig mondá ezt ki, már is ugy történt
A vízbe lebukott, sírját ott lelé.

4.
Az anyja jaj szóval fiát siratván
Ott játszó gyermekek hozzája futván
„O! kérlek tegyétek szülőtök parancsát,
Aki szót nem fogad, bünteti magát.”

Varga Péter (1811-1855): Nefelejts (részletek)
(Forrás: Gyermekversek - Csiberébi 43. old. - Válogatta és az utószót írta Ambrus Judit - Unikornis Kiadó Bp. 2001.)

Varga Péter (1811-1855): Reggeli imádságok


1.
Ó! Istenem szépen kérlek
Engedd jámbor gyermek legyek,
Hogy ha az itt nem lehetek,
Akkor inkább ne is éljek,
Vigy fel hozzád menyekbe,
Angyalok seregébe.

2.
Vidám kedvel felébredtem
S látom a nap sugárit,
Az Isten lesz ma mellette,m
Mindent, mi rossz elhárít.
Ő rám deli szelídséggel
Néz, és hív szülőimre.
Megáld engem jó tettekkel
S vezet az üdvösségre.
Azért mindig jámbor leszek
Szülőimnek szótfogadó
Magamnak víg kedvet szerzek
S leszek serény tanuló.

3.
Adjon Isten jó reggelt
Mondja gyermek ha felkelt,
Köszönöm jó Istenem,
Hogy megtartottál engem.
Ma egész nap jó leszek
Isten kedvére teszek
Szülőimnek szót fogadok
Senkit én ma nem bántok.

Varga Péter (1811-1855): Nefelejts (részletek)
(Forrás: Gyermekversek - Csiberébi 42-43. old. - Válogatta és az utószót írta Ambrus Judit - Unikornis Kiadó Bp. 2001.)

Varga Péter (1811-1855): VacsoránálHa idő jön vacsorálni
S én is kapok valamit enni
Abból csak keveset eszem
Hogy jól alhassak, ha fekszem.
Miután megvacsoráltam
Istenemnek hált adtam
Mindjárt aludni nem megyek
Hanem atyámra figyelek.
Ki szép történetet beszél
Jó vagy rossz gyermekről mesél,
Amit én örömest hallom
Jó tanácsát meg is tartom.
Hogyha már elér az álom
Szülőim kezét megcsókolom.
Jó éjszakát mondok nekik
Minden gyermeknek úgy illik,
De ez előtt imádkozom
Istenemnek hálát adok
A jóért mit tőle vettem,
S hogy e nap megőrzött engem.
És kérem, hogy megbocsásson
Ha tán vétkeztem e napon.
Ez éjjel is meg őrizzen
Őrangyala vélem légyen
Imádkozom szülőimért
Soká tartó életökért.
Ruháim egy helyre rakom
Reggel ott meg is találom
És így békével lefekszem
Napi rendem bevégeztem.

Varga Péter (1811-1855): Nefelejts (részletek) – Napi rend (részlet)
(Forrás: Gyermekversek - Csiberébi 41-42. old. - Válogatta és az utószót írta Ambrus Judit - Unikornis Kiadó Bp. 2001.)


Varga Péter (1811-1855): Ha látogatók jönnekHogyha jönnek látogatni
Magamat jól kell viselni,
Akkor szülőim örülnek
És mások is megdicsérnek,
Magamat mélyen meghajtom
Meg teszem kézcsókolásom.
Ha valakivel beszélek
Bátran a szemébe nézek.
Anyám ha híj és én hallom
Játékom is félben hagyom,
És indulok egy szavára
Kedves anyám parancsára.
S ha mondja ezt vagy azt tegyem
Örömest azt meg is teszem,
Akkor Isten és emberek
Mindnyájan engem szeretnek.

Varga Péter (1811-1855): Nefelejts (részletek) – Napi rend (részlet)
(Forrás: Gyermekversek - Csiberébi 41. old. - Válogatta és az utószót írta Ambrus Judit - Unikornis Kiadó Bp. 2001.)

Varga Péter (1811-1855): Játék közbenHa iskolából haza értem
Kéz csókolásom megtettem,
Akkor egy keveset játszom
Hogyha engedelmet kapok.
A játéknál is vigyázok
Hevülten vizet nem iszom,
Tiltott játékot nem játszom,
Szék, vagy asztalra nem mászok.
Onnan könnyen leeshetek
S testemen sebet ejthetek.
Gyermekek kik azt nem hitték,
Büntetésüket elvették,
Kezét, lábát sok eltörte,
Isten őket megbüntette.

Varga Péter: Nefelejts (részlet) – Napi rend (részlet)
(Forrás: Gyermekversek - Csiberébi 40-41. old. - Válogatta és az utószót írta Ambrus Judit - Unikornis Kiadó Bp. 2001.)

Varga Péter (1811-1855): Asztal utánAsztal után nemsokára
Indulok az iskolába,
Ahová jó kedvel megyek,
Hogy én okos ember legyek.
Helyemre ülök csendesen,
Tanulgatok figyelmesen,
A tanításra vigyázok,
Kézzel, lábbal nem motozok,
Ha kikérdez jó tanítóm,
Valamit fel kell mondanom
Hangosan, és értelmesen
Felelek, hogy így szeressen,
Ha szép történetet beszél,
Jó, vagy rossz gyermekről beszél,
Rossz gyermek tettét megvetem
És csak a jóét követem.
Nem sokára imádkozunk
Szép csenddel haza ballagunk.

Varga Péter: Nefelejts (részlet) – Napi rend (részlet)
(Forrás: Gyermekversek - Csiberébi 40. old. - Válogatta és az utószót írta Ambrus Judit - Unikornis Kiadó Bp. 2001.)

Varga Péter (1811-1855): Az asztalnálHogyha délre harangoznak
És már ebédelni hívnak,
Az Istenhez imádkozom,
Asztali áldást elmondom.
Jó étvágyat mindenkinek
Kívánok, ha asztalhoz ülnek,
Ami kell, azt szépen kérem,
Sok vagy kevés, megelégszem,
Megköszönöm, amit adtak,
Jó gyermekek mind így szoktak.
Ételből sokat nem eszem,
Mert különben megbetegszem,
Húst, s más ételt jól megrágom,
Hogy megeméssze a gyomrom.
Vizet iszom, ez igen jó,
A bor nem gyermeknek való,
Az asztalnál szépen ülök,
Székemen nem fészkelődöm.
Lábbal, kézzel nem motozok,
Késsel, vellával sem játszom.
Ha vége van az ebédnek,
Hálát adok Istenemnek,
Megköszönöm szüleimnek,
Kik táplálói éltemnek.

Varga Péter: Nefelejts (részlet) – Napi rend (részlet)
(Forrás: Gyermekversek - Csiberébi 39-40. old. - Válogatta és az utószót írta Ambrus Judit - Unikornis Kiadó Bp. 2001.)


Varga Péter (1811-1855): Iskola utánHa vége a tanulásnak,
Szépen békét hagyok másnak,
Egyenesen haza megyek,
Az uccán ide s tova nem nézek.
Én lármázni nem is mernék
Különben rossz hírben lennénk,
Mert aki csak tudja nevem,
Csintalannak hívna engem.
Otthon engedelmes vagyok,
Mindent békében hagyok,
Nem civódom testvérimmel
De szeretem tiszta szívvel.
Amit iskolába tanultam,
Sok jót, szépet ott hallottam,
Elbeszélem szülőimnek,
Ha dolgaiktól megpihennek.

Varga Péter: Nefelejts (részlet) – Napi rend (részlet)
(Forrás: Gyermekversek - Csiberébi 39. old. - Válogatta és az utószót írta Ambrus Judit - Unikornis Kiadó Bp. 2001.)

Varga Péter (1811-1855): Az iskolábanHa iskolába beléptem,
S tanítóm megköszöntöttem,
Helyemre ülök csendesen
Nem csevegek senkivel sem.
Figyelek a tanításra
Jó tanítómnak szavára,
Mit mond, híven meg is tartom,
Mert attól függ boldogságom.
Hogyha vendég talál jönni
Bennünket meglátogatni?
„Isten hozta szerencsésen”
Így köszöntjük meg szívesen.

Varga Péter: Nefelejts (részlet) – Napi rend (részlet)
(Forrás: Gyermekversek - Csiberébi 38-39. old. - Válogatta és az utószót írta Ambrus Judit - Unikornis Kiadó Bp. 2001.)

Varga Péter (1811-1855): A felkelésnél


Fő dolgom, ha felébredek,
Az Istenre emlékezem,
Szülőim köszöntöm aztán
Jó gyermeket utánozván,
Kezem, arcom megmosom,
Hajamat szép rendbe hozom.

Varga Péter: Nefelejts (részlet) – Napi rend (részlet)
(Forrás: Gyermekversek - Csiberébi 38. old. - Válogatta és az utószót írta Ambrus Judit - Unikornis Kiadó Bp. 2001.)


Literati Madi János (?-?): A testnek állásárúl


1.
Tisztes személyekkel,
Egyenes termettel
Álly, magad megeszmélvén,
Szomorú, kedvetlen,
Búja és rendetlen
Tekintetet le tévén,
Nem homlokod ráncát,
Hanem vidám orcát,
Becsülettel jelentvén.

2.
Ne hagyd csavargatni,
Más felé bámulni
Szemedet, s ne mereszszed;
Hanem szeméremmel,
Beszéllesz a kivel
Arra reá függeszszed.
Szádat el ne táttsad,
Vagy félre ne rántsad.
Nyelved ki ne ereszszed.

3.
Ne üsd le nyakadat,
Fel tartsd vállaidat,
Kezed ne motozkállyon,
Sem füledet fúrván,
Sem fejed vakarván,
Orrodban se piszkállyon.
Hanem veszteg állván,
A'vagy egymást fogván.
Rendes helyet talállon.

4.
Derekad ne ingasd,
Nyomát ne váltogasd,
Mikor állasz, lábadnak;
Egyiket le nyomván,
Másikat fel vonván,
Ne tedd magad sántának.
Le ne ülly, náladnál
Elsőbb mikor fenn áll,
Ne dülly minden támasznak.

5.
Könyököddel asztalt,
Vagy hátaddal a falt,
Mikor ülsz, ne támaszszad,
Sokat fészkelődni,
'S eleiben hűlni
Másnak, el távoztassad,
Légyen egy ülésed,
Kezed ne hányd 's vessed,
Lábadat ne lógassad.

Literati Madi János: Gyermeki elméhez intéztetett erkölcsi rhytmusok, mellyeket némely tanuló leány-gyermekeknek kedvéért vacatiora való mulatságul írt vala - részlet

(Forrás: - Gyermekversek - Csiberébi - Válogatta és az utószót írta Ambrus Judit - Unikornis Kiadó Bp. 2001.)


Literati Madi János (?-?): A természeti cselekedetekrül


1.
Természeti munka,
Azért nagy ostoba,
Aki semmit nem nevet,
Abban is, ki mindent
Nevetéssel jelent,
Nem nagy okosság lehet;
Rendes mosolygással,
Nem csak kacagással,
Nevetés véghez mehet.

2.
Pökj, ha nyálad nehéz,
El fordully, s reá nézz,
Hogy másokra ne essen;
De gyakran pökdössni,
S a nyálat csorgatni
Esik gyűlölségessen.
Orrodat ne szíjjad,
El fordúly s kifújjad
Ne hagyd lenni terhessen.

3.
Az orrod kifúván,
Kezed légyen tisztán,
Keszkenőt kell tartanod,
Ujját köntösödnek,
Vagy pedig kesztyűdnek
Rút dolog el mázolnod,
Amit kivetettél,
Csemert ne szerezzél,
Lábbal kell eltapodnod.

4.
Ásítás, köhentés,
Orr fúrás, prüszszentés,
Bennek ez a rendtartás:
Fordítsd el fejedet,
Tedd szádra kezedet,
Ne kövesse hangozás,
Tartóztasd szoroskán,
A természet sípján,
Büdös szelet ne bocsáss.

5.
Terhét az hasadnak,
Ugy az holyagodnak,
Fél helyen kell el hagyni,
Tisztaság szerető,
Hol van olyan fertő,
Jó szemmel nem nézheti,
Vén lovat a zúgás,
Medvét a szuszogás,
Nem az embert illeti.

Literati Madi János: Gyermeki elméhez intéztetett erkölcsi rhytmusok, mellyeket némely tanuló leány-gyermekeknek kedvéért vacatiora való mulatságul írt vala - részlet

(Forrás: Gyermekversek - Csiberébi - Válogatta és az utószót írta Ambrus Judit - Unikornis Kiadó Bp. 2001.)


Literati Madi János (?-? 18.sz.): A beszédrűl


1.
Beszéded tanúlás légyen,
Vagy tanítás,
Egyéb aránt jobb hallgatsz,
Elébb meggondollyad
A szót, mint kimondjad
Mert különben megakadsz;
Vagy meg kell másolnod
Helytelen mondásod,
És rútúl benne maradsz.

2.
A szót ki kell tisztán
Mondani, s igazán,
Légyen értelmes hangja,
Csendes, halkal való,
de nem oly kiáltó,
Melly a fület bédugja,
Nemis csak suttogó,
Orrábúl dunnogó,
Hogy azt csak maga tudja.

3.
Ne szólly intés által,
Szem, fő, vagy kéz által,
Mert nyelvedet illeti,
Tisztán, röviden kell,
S emberségessen,
Kérdést tenni, s felelni;
Ne beszéllyen senki,
Mikor szól valaki,
Míg az el nem végezi.

4.
Ha disztelen dolog,
Amit kell mondanod,
Előre megkövessed
Vagy pedig mellőzd el,
Kerengő beszéddel.
Illetlenül ne ejtsed;
Hogy ami rút szépen,
Hallgathassa minden,
Aki kivánnya tüled.

Literati Madi János: Gyermeki elméhez intéztetett erkölcsi rhytmusok, mellyeket némely tanuló leány-gyermekeknek kedvéért vacatiora való mulatságul írt vala – részlet

(Forrás: Gyermekversek - Csiberébi 32-33. old. - Válogatta és az utószót írta Ambrus Judit - Unikornis Kiadó Bp. 2001.)

Literati Madi János (?-? 18.sz.): A csinosságrúl1.
Béfont, s megköttetett,
Nem szélnek eresztett
Hajat viselni csinos.
Az is megsimitott,
Fésüvel tisztított,
Ne légyen pedig boglyos,
Benne serkét, tollat,
Szőke bogarakat,
Tartani gyalázatos.

2.
Kezedet szoknyádhoz,
Viselő ruhádhoz
Mocskosan ne törüllyed.

Literati Madi János: Gyermeki elméhez intéztetett erkölcsi rhytmusok, mellyeket némely tanuló leány-gyermekeknek kedvéért vacatiora való mulatságul írt vala – részlet

(Forrás: Gyermekversek - Csiberébi 32. old. - Válogatta és az utószót írta Ambrus Judit - Unikornis Kiadó Bp. 2001.)


Literati Madi János (?-? 18.sz.): Reggeli erkölcsökrűl


1.
Idején felkelni, s
Hajnalkor kezdeni
Legjobb a tanúláshoz.
Hét órát aluván,
Felébredvén, ottan
Istenedrül gondolkozz,
Mint éjjel megtartott,
Álgya meg az napot.
Felségnek imádkozz.

2.
Ágyadbúl felkelvén,
Hajad megfésülvén,
Mosdjál meg tiszta vízzel,
Szádat megöblítvén;
Szépen felöltözvén,
Körmöd mocskát vakard el,
Kiket illik, korán
Köszöntsd, és azután
Beszélgess a könyveddel.

3.
Megvizsgállyad reggel,
Egész napon renddel,
Mit lésziz cselekendő?
Mi dolgod, hozzá láss,
S hogy ne légyen hibás,
Tégy rendelést illendő.
Kit melly idő tájban
Vihecc véghez jobban?
Dolgodban úgy mégy elő.

Literati Madi János: Gyermeki elméhez intéztetett erkölcsi rhytmusok, mellyeket némely tanuló leány-gyermekeknek kedvéért vacatiora való mulatságul írt vala – részlet

(Forrás: Gyermekversek - Csiberébi 34. old. - Válogatta és az utószót írta Ambrus Judit - Unikornis Kiadó Bp. 2001.)

Literati Madi János (?-? 18.sz.): Oskolai erkölcsökrűl
1.
Siess Oskolára,
Miként a játékra,
Soha ki nem maradván,
Minden eszközeid,
Mint szabott óráid
Vagynak, veled hordozván,
Könyvet mástúl kérni,
Vagy leckét kérdezni,
Nagy kissebbségnek tartván.

2.
Krisztus fő bölcsesség,
Őtet hívni szükség
Elsőben segíttségre,
Mert kérőknek juttat,
Keresőknek mutat
Megnyit a zörgetésre;
De a dolgatlannak,
És háládatlannak
Gyalázat lészen bére.

3.
Tanítód benn lévén,
Magad helyén ülvén
A könyvet vedd kezedben,
Melly magyaráztatik;
És abbúl mindenik
Feleletre légy készen,
Ne suttogj, ne nevess,
Ne ints, mást ne illess,
Mert büntetésed lészen.

4.
Az úccán ne mulass,
Mást ne botránkoztass,
Mikor haza bocsájtnak,
Siess, hogy azt készen
Tehessed, és híven,
Amit honn parancsolnak,
Végezvén tisztedet,
Maradék idődet
Adgyad a Tanúlásnak.

Literati Madi János: Gyermeki elméhez intéztetett erkölcsi rhytmusok, mellyeket némely tanuló leány-gyermekeknek kedvéért vacatiora való mulatságul írt vala – részlet

(Forrás: Gyermekversek - Csiberébi 34. old. - Válogatta és az utószót írta Ambrus Judit - Unikornis Kiadó Bp. 2001.)

Literati Madi János (?-? 18.sz.): Másokkal való társalkodásrúl


1.
Akitűl tanulhacc,
Avagy megjobbulhacc,
Ollyannak légy baráttya.
A rosz Társaságot
Kerüld, mint maszlagot,
Mert a jót is el rontya,
Akárkit végy Társnak,
Okot azzal másnak
Ne adgy botránkozásra.

2.
Minden jókat kedvelly,
Roszszat ne ingerelly,
Semmivel ne kérkedgyél,
Szeress nyájasságot,
Ne mutass mordságot
Másnak ne hízelkedgyél,
Kevéllyet, háborgót,
Kerülly, s rágalmazót,
Hűségbűl vetélkedgyél.

3.
Adgy inkább, mint elvégy,
Jól tenni serény légy
Nem várván dicséretet,
Köszönny az embernek,
És az Érdemesnek
Meg add a Tiszteletet,
Előle kiállván,
Magadat meghajtván,
Mongyad köszöntésedet.

4.
Adgy inkább, mint elvégy,
Jól tenni serény légy
Nem várván dicséretet,
Köszönny az embernek,
És az Érdemesnek
Meg add a Tiszteletet,
Előle kiállván,
Magadat meghajtván,
Mongyad köszöntésedet.

4.
Köszöntését fogadd,
De magadat ne add
Mindenhez megállani,
Másra nagy parasztság
Bámúlni, bolondság
Senkit meg nem hallani,
Forogj ember előtt,
Szokjál szemek előtt
Bátorsággal szóllani.

5.
Ha tisztes emberrel
Szóllasz, ne mulasd el
Titulusát (ha tudod),
Belsőt, Tiszteletes;
Külsőt Tekintetes,
Nemzetesnek s a’t. mondhatod;
Közrendűt Uradnak,
Hasonlót Bátyádnak,
Öcsédnek s a’t. szólíthatod.

6.
Ne esküdgy, ha tagadsz,
Vagy valamit állítasz,
Elég néked: Úgy, és Nem.
Akármi csint tettél,
Bár nagyot vétettél,
Ne légyen oly félelem,
Melly miatt tagadjad,
Sőt bátran megmongyad,
Úgy lészen engedelem.

Literati Madi János: Gyermeki elméhez intéztetett erkölcsi rhytmusok, mellyeket némely tanuló leány-gyermekeknek kedvéért vacatiora való mulatságul írt vala – részlet

(Forrás: Gyermekversek - Csiberébi 35. old. - Válogatta és az utószót írta Ambrus Judit - Unikornis Kiadó Bp. 2001.)

Literati Madi János (?-? 18.sz.): Asztali erkölcsökrűl1.
Az asztalhoz kegyes,
Kell, és tisztességes
Készülettel járulni,
Étel előtt áldást,
Utána háládást,
Soha nem kell elhagyni,
Mert az áldás mennybül,
Mi reánk Istentül
Szokott alá származni.

2.
Légy serény, hűséges,
Mindenekben szemes,
Ha szolgálsz az asztalnál,
Ha helyet kell fognod,
Együtt enned, s innod,
Idősbekkel magadnál;
Vigyázz, hogy illetlen,
A jó erkölcs ellen,
Semmiben ne hibázzál.

3.
Hivatlan ne ülly le,
Kivált a fő helyre,
Ne mondgyanak parasztnak,
Kezeddel rá dőlni,
Sem alája dugni,
Nem illik az asztalnak,
Falatokat késsel,
Nem foggal, sem kézzel,
Kell metélned magadnak.

4.
A szebb részét ki ne szedd,
Kalánt teli ne vedd,
Ruhád el ne mocskollyad,
Ujjodat ne szopjad,
A csontot ne rágjad,
Étked mohón ne fallyad,
Enni kezdett részed
Más eliben ne tedd
A másét se kívánnyad.

5.
Nevetni, fecsegni,
Fejedet vakarni,
Nem illik az asztalnál,
Megálly a szólásban,
Míg étel van szádban
És addig ne is igyál,
Kortyogással inni,
Fogadat áskálni,
Kissebbségedre szolgál.

6.
Nem torkig lakásra,
Hanem táplálásra
Valót kelletik enni,
Italt étel közben,
Két vagy három ízben,
Lehet módgyával venni,
Szádat megtörülvén:
De nem kérdeztetvén,
Nem illik beszélleni.

7.
Egyél, ami elég,
Ne várd, ha van vendég,
Fogytig a vendégséget,
Elégedvén, kelly fel,
És dolgodra menny el,
Avagy szolgálly hát megett;
Tányérod elvévén,
Székedet eltévén,
Köszönd meg az ebédet.

Literati Madi János: Gyermeki elméhez intéztetett erkölcsi rhytmusok, mellyeket némely tanuló leány-gyermekeknek kedvéért vacatiora való mulatságul írt vala – részlet

(Forrás: Gyermekversek - Csiberébi 36. old. - Válogatta és az utószót írta Ambrus Judit - Unikornis Kiadó Bp. 2001.)


Literati Madi János (?-? 18.sz.): Estvéli erkölcsökrűl


1.
Szétálly, énekelgess,
Nyájassan beszélgess,
Vacsorádat végezvén,
Szép elmélkedéssel,
napod miben tölt el,
Arrúl megemlékezvén,
Végre az Ház-néppel,
Szokott könyörgéssel,
Istennek esedezvén.

2.
Nem szabad senkinek,
Házi könyörgésnek
Utána széllyeljárni,
A nyugodalomra,
Jó éjccakát mondva,
Kell mindennek sietni,
Ágyadhoz járulván,
Térden, vagy fenn állván,
Egyedül imádkozni.

3.
Az napon tett vétked,
Ha terheli Lelked,
Kérjed Isten irgalmát
Ő Szent Felségének,
Vétkes életednek
Ígérvén Jobbúlását;
Ha pedig a bűntűl,
Megmaradtál mentül,
Köszönnyed meg Ótalmát.

4.
Igazgatásra,
Bizzad éjccakára,
Kormánnyát életednek,
Ördögi kísértés,
Éjjeli retentés,
Hogy ne ártson Lelkednek,
Tisztátalan álom,
Kártévő hatalom
Bút ne hozzon fejednek.

5.
Hasmánt vagy hátadon,
ne feküdgy az ágyon,
Fordúlly az óldaladra,
Elsőben a jobbra,
Éjfél után balra,
Lész megújjulásodra,
Ha többen is hálnak,
Azon házban, másnak
ne légy botránkozásra.

6.
Nyugalmat kívánván
Egymásnak, az után
Ne szólly, zörgést ne okozz,
Míg el nem aludtál,
Az nap mit tanúltál,
Legszebb dolgot, gondolkozz,
Hogy jó gondolattal
Aludjál el, s azzal
Felserkenvén mulatozz.

Luk. X. V. 28.
Ezt cselekedgyed, és élsz.


Literati Madi János: Gyermeki elméhez intéztetett erkölcsi rhytmusok, mellyeket némely tanuló leány-gyermekeknek kedvéért vacatiora való mulatságul írt vala – részlet

(Forrás: Gyermekversek - Csiberébi 37. old. - Válogatta és az utószót írta Ambrus Judit - Unikornis Kiadó Bp. 2001.)