2018. júl. 19.

Majthényi Flóra: Hogy hagyjam abba…
Hogy hagyjam abba a költészetet?
O! hisz ezt mondani könnyen lehet;
De mond a napnak, hogy ne égjen már,
A tengernek, ne zúgjon a vizár
És majdan érteni fogsz engemet!

Szebb mint a föld s az ég csillagával
Azon világ melyben fakad a dal,
S mit száz világ egy ezredév alatt
Nem adhat, ád egy ihlett pillanat:
Egy eszme, ábránd, boldogságival.

Engem itt látsz és hiszed itt vagyok,
Mert itt mosolygok, könnyem itt ragyog,
De a kit nézessz az nem vagyok én:
Az csak egy látszat a föld gőzkörén
Mely nemsokára elmosódni fog…

Én ott vagyok, ott fent, hol a dal él,
Hol csak a lélek s érzemény beszél;
És hagyj ott, oh hagyj ottan engemet,
Másként hervadni látod lelkemet
Mint hervad fáról lehullott levél.

Forrás: Flóra 50 költeménye  Pest, 1858.

Majthényi Flóra: AnyámnakMint a bársony pilleszárny,
Olyan kis kezed,
Midőn azt égő, meleg
Fejemre teszed.

S mint az, kert viráginak
Mentő árnyat ád:
Ugy véded te gyermeked
Beteg homlokát.

Olyan forró ajakam,
Ah! ugy szomjazom –
Csókjaidban hadd igyam
Mentő italom.

S végre megpihennem már
Engedj sziveden:
Miként a hajótörőt
A kis szigeten.

Oh! beszélj: oly jól esik
Biztató szavad,
Hiszen az olyan szelid,
Mint te vagy magad!

Te megvédesz engemet,
S nem lehet bajom,
Míg te itt vagy én velem,
Őrző angyalom!

Forrás: Flóra 50 költeménye  Pest, 1858.

Majthényi Flóra: RózsámraO nézd, miként remeg
Az ifju rozsaszál:
A harmatos levél
Nyugtára nem talál!

Talán örvend szegény
hogy létre ébredett?...
Vagy bújában remeg
A kurta lét felett!

Forrás: Flóra 50 költeménye  Pest, 1858.

Majthényi Flóra: Könyező vierlandi* leánykánakOly búsan könyezel
O! mondd miért – miért?
Tálán hogy érezesz,
És a világ nem ért?

Ne bánd, van egy világ,
Mely hűn érez veled;
Szived világa az –
S te nem elégeled?

Avagy, kis csintalan!
Mivel jól áll neked,
Azért hagyod talán
Ragyogni könnyedet?

Mert szép vagy s bájoló,
Szemed ha könyezik
Miként tavasz – virág
Ha harmat rá esik.

*) Közel vidék Hamburghoz. Innét a festői öltözetű virágárusnők Hamburg utcáin.

Forrás: Flóra 50 költeménye  Pest, 1858.

Majthényi Flóra: Kinyitottam ablakomat…Kinyitottam ablakomat,
Jöjj be, jöjj be szép tavasz!
Hiszen sugárszárnyaidon
Neked olyan könnyü az.

Lásd én nem mehetek hozzád,
Nem nyughatom kebleden,
Hisz ez nekem olyan nehéz,
Szenvedően, betegen!

Jöjj hát hozzám, hozd sugárod,
Hozd el virág-illatod,
Hozd magaddal a madárdalt,
S lelkemet meggyógyitod.

Töltsd el egész kis szobámat
Mindenütt csak magaddal,
Ah! oly jól esik az illat,
A napsugár, és a dal!

És majd hogyha meggyógyultam,
Én is viszont kimegyek,
Nézni mit csinál az erdő,
És a tiszta kék hegyek.

Leborulok szined előtt,
És bámullak csendesen,
Minden egyes gondolatom,
Egy egy imádság leszen.

Nem is szólok, csak hallgatok,
Majd csak a szivem dobog,
Eldobogja a mit soha
Kifejezni nemtudok.

Forrás: Flóra 50 költeménye  Pest, 1858.

Majthényi Flóra: Hidd el hogy én boldog vagyok…
Hidd el hogy én boldog vagyok,
Habár ború ül arcomon,
Nem láttál soha felleget
Mosolygó virág-dombokon?

Hidd el hogy én boldog vagyok,
Bárha szememben köny remeg,
A tengeren fel gyöngy merül,
Honnét s miért, ki mondja meg?

Hidd el hogy én boldog vagyok,
Bár oly néma és hangtalan,
Tó hullámin is ég ragyog
És mégis csöndes, zajtalan.

Hidd el hogy én boldog vagyok,
Bárha arcom halvány, hideg,
Hiszen a hó leple alatt
A tavaszt ki nem sejti meg?

Hidd el hogy én boldog vagyok,
Bár dalomon bú ömlik el,
A viszhang is mélán beszél,
Bár játszó gyermek hivta fel.

Hidd el hogy én boldog vagyok,
És mondd miért ne lennék az?
Jók én hozzám az emberek,
És oly szép, oly szép a tavasz!

Forrás: Flóra 50 költeménye  Pest, 1858.

Majthényi Flóra: Sirály…Sirály az én lelkem
Borongó setét,
Nesztelenül halkan
Repked szerte szét.

Nem láthatja senki
Hol van, merre jár –
Nincsen a magasban
Miként más madár.

Kerüli a tavaszt,
És a napsugárt,
Habzenét nem hallgat,
Ah! sem csalogányt.

Tengereket keres
Messze partokat
Hol a hontalan szél
És ború mulat.

Igen! hol vészt sejdít
Fájó kebleken
Szárnyával ott csattog
Mindig szüntelen.

Ott vijjong e zajgó
Tengerhez közel
Míg végre a hullám
Őt borítja el.

Forrás: Flóra 50 költeménye  Pest, 1858.

Majthényi Flóra: Lábaimhoz sodort a szél…
Lábaimhoz sodort a szél,
Egy letépett zöld levelet,
Talán te irtál rá anyám,
Édes anyám, üzenetet.

Te irtad rá hó kezeddel,
Azzal a kis áldott kézzel,
Hogy nincs bajod – engem szeretsz,
Mint bölcsőmnél ép oly hévvel!

És e harmat a levélnek
másik barázdás oldalán
A te könyed, elválásunk
Forró, égő könye talán.

én is veszek fel egy lombot,
Elsárgult őszi levelet
Én is irok neked reá,
Édes anyám, üzenetet.

Ráirom, hogy mint e levél
Arcom is olyan halavány,
És hogy lelkem is úgy zokog
Mint száraz lombtól a magány.

Ráirom, hogy mert nem vagy itt,
Gyermeked is oly elhagyott
Mint e lomb, mit felkap a szél,
S mely úgy hevert magában ott.

Forrás: Flóra 50 költeménye  Pest, 1858.

Majthényi Flóra: Dalt és virágot…
Dalt és virágot adj nekem
Mást nem kivánok én,
E kettő legszebben ragyog
Az érző kebelén.

Gyémánt és gyöngy nem kell nekem
Mind kettő oly hideg.
Alattok a szivdobbanás,
Az érzet fagyna meg.

Keblemre vadvirág-füzér,
Ajkamra méla dal:
Kinek cserélnék kincsivel,
S arany pompáival?!

Hisz igy ég s föld hódolt nekem,
A föld: virágival,
És a magasból szállt alá,
Az égből jött a dal!

Forrás: Flóra 50 költeménye  Pest, 1858.

Tóth Árpád: Az új isten
Új isten szól hozzátok, emberek!
Nem templomok setét hajóin úszó
tömjén között ragyog fel tűz-szeme
barnult szentképek arany keretéből,
nem oltárok gyertyái közt fehérlik
alabástrom közönnyel hallgatag,
hívők csókjától koptatott szobor,
nem méla, hosszú, vont litániák
cukros hullámát untan szörcsölő
egek lakója!
Nem!
Új isten ez!

Új isten szól hozzátok, emberek!

Nem ég szülötte Ő! Nem mennyben él,
nagymessze tőlünk, titkos ismeretlen,
ki arca elé vonta az eget,
mint egy hűvös nagy kékselyem palástot,
nem!
Óh, de nem is föld bálványa Ő,
mint ama Mammon, aki ült, hízott
gőggel rajtunk s szájától milliom
élősdi csáp kígyózott szerteszét
s a szürcsölő, szívó karok befonták
a szüzek testét s feltörték finom
velőért a költő zengő agyát
s a gyárak vak mély kéményén benyúlva
átkúsztak a robotos termek odván
s felitták mind a könnyet és az átkot
s a lomha Rémben mind aranyra vált ez
és az új éhséggé, bár a telt belek
már a nehéz aranytól eldugultak
s a rothadó nagy testre már kiültek
félelmes és aranyló hullafoltok...

Most új isten szól néktek, emberek!

A véres földnek vére szülte Őt,
a sok kiomlott, sűrű, keserű
vér összeállt a fájó földeken,
testté tapadt, alakká tornyosult,
vérszínű, nagy, mezítelen alakká,
ki országlépő tágra tárja lábát
s Földet rengésre tépő hangja zeng
piros Keletről a sápadt Nyugatnak:
"Ím eljöttem!
Eljött a Vörös Isten!"

És megy a dörgő léptére messze reszket
a sárga Szajna s medréből kicsap,
jerichós visszhangot ver a vén Westminster
s az Óceán zöld üvegén vörösen
előrerezg ezermérföldes árnya
s átfogja a Fehér Ház vak falát...

Hozsánna néked, új isten, hozsánna!

Ismerj meg minket, tieid vagyunk!
A szíved hajtó, élő drága nedv,
a diadalmas vörös lüktetés
a mi bús vérünktől is gazdagult
s világra ömlő harsonád sodrába
gyötört torkunk reszkető hangverése
szerényen s mégis segítve simul:
a kicsiny, árva magyar jaj-patak
a messzezengő nagy moszkvai árba,
mely most tisztára mossa a világot:

Hozsánna néked, új isten, hozsánna!

Legyen szavad teremtés új igéje,
formáld át sáros, bűnös, ócska bolygónk,
mit elrontott sok úri isten,
te, istenek közt új és proletár,
formáld boldoggá pörölyös kezeddel, -
emelj minket roppant tenyereidre
és a magad képére gyúrj át minket!


Tóth Árpád: Chinai virradat
Ezen a hét aktualitásai számára fenntartott helyen nem a közelmúlt napok világelámító szenzációjáról, a chinai mennyei császárságnak európai formájú, földi köztársasággá történt zülléséről, vagy avanzsálásáról lészen szó. A címben jelzett chinai virradat egy sokkal közelebb eső, sokkal kellemetlenebbül copfos China kultur-ködeinek a hajnali, bíztató eloszladozását kívánja önöknek jelezni. Ez a mi Chinánk, melynek az elmúlt hét szintén rózsaszín perspektívákat nyitogató hajnalodást hozott, ez a mi saját külön magyar Chinánk, mit tagadjuk: a mi magyar középiskolai oktatásunk.

Bizony, a mi magyar középiskoláink, dicséret a dicsérni való kivételeknek, afféle ne-nyúlj-hozzám-porcellánból való chinai márványpalotácskák voltak eleddig, amikben szépen, zárkózottan kenegették a leendő mandarinocskáknak a koponyáját ama híg és avatag tudomány-olajokkal, amiktől leghatásosabban és legimpozánsabban nőtt ki a nebulók lelki fejebúbján a stílusos, sűrű, hamisítatlan copf. Szabad levegő, friss áramlatok nemigen furakodhattak be a jól elzárkózott és gondosan besötétített márványpalotácskákba, amik érzékenység és ne-nyúlj-hozzámság dolgában túllicitálták chinai kollegáikat is. Mert ha a chinai márványházikókon alkalmazott száz meg száz apró csöngettyű bármely kis szellő rezdülésére éktelen csilingelésre riadozik, hát ez szelíd és harmonikus kéjzene ahhoz a siralmas cicakoncerthez képest, ami a magyar közoktatás mandarin-viskói körül katzenjammerezett föl mindannyiszor, valahányszor sürgős és modern reformok szükségességéről hangzott el egy-egy pusztába predikáló szó.

Nos, úgy látszik, hogy a hatalmas, rohamos, modern fejlődés, melybe mostanság a magyarságnak is bele kell sodródnia, ha európai nemzet akar maradni, a középiskolai oktatás terén is meghozza a rég kívánt újításokat. Egyelőre csak szerény virradatról van szó a mi kedves mandarin-neveldéinkben, de reméljük, hogy rövidesen ragyogó, egészséges déli napfény tódul be középiskolai intézményeinknek legsötétebb s legdohosabb rejtekeibe is. Egyelőre csak ósdi, embertelen, merev formaságok szétzúzásáról van szó, de reméljük, hogy ezeknek a feszélyező, konok formaságoknak a lepattantása csak annál dúsabb, szabadabb, frissebb kifejlődési lehetőségeket ád a lényegnek, a középiskola tudományközlő s karakternevelő munkájának. A különféle, értelmetlen és szoros, régimódi formaságok úgy zárták le és fojtották vissza az eredményes és modern kultúrmunkát, mint az ezeregyéji mesék együgyű halászának komisz üvegpalackja a belékényszerített hatalmas, csodákra képes szellemet. Örülnünk kell: az új középiskolai rendtartás tervezete földhöz vágta a silány palackot s most már elvárhatjuk, hogy a fölszabadult magyar középiskolai oktatás, ha nem is fog csodákat tenni (bár ez is kötelessége volna), de legalább frissebben, modernebbül mozog majd.

A középiskolai új rendtartás a következő három formaságbeli újítást hozza: Az évvégi vizsgák nem lesznek fontosak a növendékek osztályzatára nézve, hanem csak afféle parádé számba mennek majd a szülők számára. Ezenkívül, az évvégi iskolai értesítők nem közlik az osztályzatokat s így a szekundás nebulók nagy szégyene nem dobolódik nagy nyilvánosságra. Végül, ha kétszer bukott a diák valamely osztályból, még mindig javíthat, sőt mint magántanuló egyazon osztályból annyiszor tehet vizsgát, ahányszor kedve van hozzá. Ezeket az újításokat, bár konzervatív részről valószínűleg ugyancsak nehezményezni fogják őket, örömmel kell fogadnunk. Könnyebbséget, emberségesebb iskolázást biztosítanak ezek és formaságokon kezdődő reneszánszát ígérik a középiskolák belsőbb dolgainak is. A hajnal első, vidámpiros csíkjai ezek az újítások a modernebb életre ébredező mandarin-várak felett.

(Forrás: Debreceni Szemle 1912. 4. szám)

Tóth Árpád: Március
A ritkás ágak zöldjén átveti
A messzi nap a sűrű sugarat,
Mint végtelen aranysodronyt, egy égi
Vezeték dús hálózatát s a fák
Zsonganak, mint sín menti nyurga póznák,
Ha rajtuk szárnyas, forró hír repül:
A földnek a Tavasz telefonál...

És reszket a liget, mint zsenge szűzlány,
Feszül ezer kis lombkeble keményen
S a város, ez a bús, tüdőbeteg
Gyári munkás is mozdul, karjait:
A vézna gyárkéményeket kinyújtja,
Beszippantja a távol illatot
És mámoros, piros dalba kezd.

Oh, gyúlt világ! Oh drága március!
Rügyek, szerelmek, forradalmak
Évadja, - a villámló ablakokban
Celzius-létráját riadva kússza
Az izgatott, rab higanyszál: a vén
Hüllő világnak újra láza van,
Trilláz a fényben reszkető magas
Tűzfalak közt, mint furcsa és kemény
Rigóhang, egy inas száj szurtos füttye
S rekedt autótülök, biciklicsengés,
Sikoltó sín, trappos paták alatt
Az utcakő, gránit, feleselése,
Harang, rikkancsok, anda zongorák
Skálája a politúros homályból
S az emberi lélegzés halk zenéje
Szédülten szaporázza ritmusát...

Oh most minden zugát e messzi gömbnek:
Tág tengerek zöld ínyű habtaréját,
Folyók parallel partját, ifjú erdők
Testén az átnyilalló, édes allét,
A földeken a billió barázdát
És minden városok sűrűn rakott
Ragyogó ház-sorát valami vad vágy
Feszíti szét, mint megszámlálhatatlan
Gigászi fogsort, felvonagló ajkat,
Hogy vélük a setét föld felrikoltsa
Örök dacát a titkos végtelenbe:
Himnuszodat, százszor szent Március!

S konok trónusán megreszket a Végzet!