2017. ápr. 9.

Vajda János: Mi újság?Mi újság van a hazában?
Minden által tudatik;
Egünkön egy régen látott
Üstökös mutatkozik:
A rég bújdosó szabadság
Számkivetett csillaga,
Melynek Európába nálunk
Végződik el sugara.

Mily gyönyörű ez a csillag!
Nézi ifjú és öreg;
Sokan már el is felejték,
Sok nem is ismeri meg.
Hajh mert nagyon régen láták
Leglegutószor őt
Hetedik öreg apáink
Háromszázzal ezelőtt!

Pedig mily kedves sugáru
Boldogitó csillag ez!
Az ember ha látja, szinte
Szabadabban lélekez.
Csak az a baj, hogy sokáig
Még sehol se múlatott,
Nálunk is volt már egyszer, de
Csak keresztül útazott.

Sokan azt mondják felőle,
Hogy őt a nap kergeti,
Mely a többi csillagoknak
Súgarát irigyeli.
De ez oly nagy, oly erős, hogy
A nappal megütközik,
S ha legyőzi soha többé
Tőlünk el nem költözik.

Akkor aztán minden csillag,
Mely az eget ellepi,
Sugarát hozzánk a földre
Szabadon eresztheti.
Szabadság, egyenlőség lesz
Égen, földön mindenütt;
Vigyázzunk, ez ütközetnek
Nagy órája mostan üt...


Forrás: A szabadság lantja 1873 –Költemények az 1848-49-ki függetlenségi harcz idejéből – Kolozsvár 1873.