2016. okt. 10.

Füst Milán: Kántorböjt

Füst Milán Visegrádon 1956 január 
forrás: pim.hu

Uram, ez az éved is de furcsa!
Úgy látszik, rosszul bőjtölünk. Az évszakok
Zordak: - a nap, a hold s a Merkúriusz
Tán rosszul bolyg a híg világi űrbe? – Kérünk,
Add meg a mi boldogságunk’ is, hogy énekünket
Szelíd ősszel, a sárga és szelíd lomb alatt,
A hűs fasorban, üres templomodból messzire hallják
A sétáló uraságok!

És áldd meg a mi idős anyánkat is! csúnya őszön
Oly bús-borús a lelkem: halálát beszéli szüntelen...
Tekintsd a jó anyót, ki türelmesen vár a padba’, -
Ájtatos szegényke! s lelke csüng a fia énekén!
Áldd meg a gyülekezet népét gabonával, fordúljon a kedved,
Adj jó évszakokat, s meglásd, a harangozó is
Boldogan kongatja majd a messzeségbe sovárgó,
Énekelő harangot!

És büszke lesz szegény, hogy lám Urunk hivó szavától, -
mely Tiéd
A tiszta ég alatt hogy visszhangzik a messzeség!

Forrás: Az úr érkezése - Klasszikus költőink istenes versei - Móra Ferenc Könyvkiadó 1991.