2014. szept. 27.

Jankovich Ferenc: Egy cselédház udvaránEstefelé, midőn az óriás
akácok, mint a cédrusok
terjengenek az ég felé s kitárt
keblükben olvadékony szél susog

Kilejt a házból angyali-ledér
ruhában a könnyű táncra kel
a kisleány: fohászkodó fehér
karokkal, miket ég felé emel.

Dala, mint vékony csermely, tündököl,
fürdik benn minden mozdulat -
és mintha karjaira szedne föl
egy láthatatlan fonalat

Mit égi kéz ereszt s ő elfogad
hajlongó röpke térdeken -
két szelídfényű térd, mint habra hab
tűnik a csörgedező éneken...

S míg lengve táncol, röpködő haján
egy aláereszkedő isteni
tenyér simogatása - vagy talán 
Bacchus elbájolt szőllőfürtjei? -

Nyíljatok nagyra, ámuló szemek,
igyátok áldomástokat,
tanuljatok, mint részeg istenek,
hörpölni látomásokat.

Nehéz szelek hajló virágait,
kik táncra váltják a tusát -
tanuljátok csodálni táncaik
s dallamaik rejtelmes ritmusát

Miképpen önfeledve tündököl
e lányra minden pillanat
s az éj, mint egy sötétlő kedves öl
nyílik a holddal léptei alatt

S a csillagok az egek karzatán
egymás után sietnek látni őt -
kinéz az istállóház ablakán
egy vén tehén és meghatódva bőg.

Forrás: A magyar költészet gyöngyszemei - Mai magyar írók 144-145. old., Ifjúsági Könyvkiadó

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése