2014. szept. 27.

Zelk Zoltán: Karok erdejébenTalpig gúzsba kötve szeretettel,
soha el nem oldott kötelekkel.
Ki oldaná? Csak én oldhatnám el.
S ha eloldnám, szívem oltanám el.

Mit rég tudok, megtanulom végre. -
Hogy futottam, vágytam e vidékre4
Hegyek közé, madárlátta tájra,
ne kötözzön csak a csend indája.

Csak a magány, csak a csend indája. -
S átölel az erdő ezer ága,
átalfognak a fák ezer gallyal:
ők ölelnek, akik otthon, karral.

Az az asszony, ki huszonkét éve...
Oh, ha tudtuk volna milyen mélybe,
milyen kínok-ásta mély verembe
hull alá majd, aki életembe.

Ő emelt föl, ő tanított engem
szállni, mégis, örökzöld egekben -
most éveink dombján, fáradt szárnnyal,
beérnénk egy marék földi tájjal.

Öreg szavak, nem fog rajtuk rozsda,
aki vénül nem pirul, ha mondja,
kimondhatom, hiszen sors, nem érdem:
ásó-kapa... sírig kéz a kézben.

S az a másik, ki mindig dalolva
ment munkába - gyárba, tejesboltba
s úgy szállt a kis bérrel, szombat este,
mintha madár fiókát etetne.

Mindig dalolt! Most a nyelve béna.
Esztendeje kórok martaléka.
Óh, hogy szólna! megremeg a szája!
Milyen titkot bízna a fiára?

Talán tudja, talán mondaná most,
mit lát, aki közel a halálhoz...
de csak kézzel, szemmel rebben jajja. -
Néma anya, néma költő anyja.

És öcsém is. S vele a két gyermek.
Ágak fognak - tudom, ők ölelnek.
Az a gyermek apám arcát hordja -
mintha ő is, ő is átkarolna.

Mert nem csak az élők, de a holtak,
szét ne hulljon lelkünk - átkarolnak.
Átkarolnak itt és majd túlnan:
aki voltunk, soha el ne múljon.

Forró a csönd. Felhő ül az égen.
Vihar borzong a fák gyökerében.
Ághegyüktül gyökerükig átfut -
mint az ember gerincén, ha láz fut.

Semmi szél még, de már mégis szárnyat
kap a levél. Hátha majd szél támad!
Kavarognak erdőről erdőre -
százfelé él, ami földhöz kötve.

Mint én, kötve, gúzsba szeretettel,
csontig fájó, boldog kötelekkel...
Eloldhatnám! Miért oldanám el?
Szívem lángját miért oltanám el?

Forrás: A magyar költészet gyöngyszemei - Mai magyar költők 137-139. old., Ifjúsági Könyvkiadó

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése