2018. aug. 13.

Benedek Aladár: Ugy a mint álmodtam…Ugy a mint álmodtam, nem teljesült semmi,
S mit átéltem, abból nem sző senki álmot;
Egy rejtett, mély bánat, mely után pihenni
Fogok talán egykor – ez mind a mit várok.

Álmodtam, s álmodom s ébredek szünetlen,
Nem látom czélomat, nem czélját másoknak;
Valami nagy nyomor ül a világrenden,
Hol a Fény s Erő is szebb álarczot hordnak.

Nem a koldust nézem: rongyán mint igazgat,
Nem a nyomorékot: mint emeli tagját,
De a gazdagot, ki soh’ sem elég gazdag.
és a hőst, ki csügged, bármint magasztalják.

Mosolyban, örömben, kedvben, vigaszságban
Sem látok egyebet titkolt, mély bánatnál;
Ez szól szántóvetők ömlengő dalában…
Oh, de jaj! ha erre írt adni akarnál.

Nincsen erre, oh nincs enyhület, se balzsam,
Csupán a jóság, mely az Istentől árad,
Istentől, ki jó és bölcs, s ki ott a magasban
Látja, hogy maga is egy nagy, örök bánat.

S mi szól e bánatban? mi szól e nyomorban?
A mulandóságnak örökbús regéje;
S óh, én e regéből mégis azt tanultam,
Hogy csak a jóságnak nincsen soha vége!

Forrás: Veszprémi független hírlap 1. évf. 9. sz. Veszprém, 1881. nov 26. szombat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése