2017. ápr. 12.

Tompa Mihály: TörténetMagyarországon történt a dolog,
- Vagy ha még nem, de megtörténni fog -,
Az ellenség egy vármegyére üt
Szörnyen pusztitva, dúlva mindenütt.

A nemzetőrség számra oly kevés,
És a mi több, még az sem fegyveres!
Fut, őrjöng, sir az istenadta nép...
Hisz már a harmadik helység is ég!

Az alispán, a vett hirek nyomán,
Rendkivüli gyűlést tart szaporán;
S most, hivatlan is ugy tolonganak.
A megyeházhoz a tanácsurak.

Tekintetes.. vagy polgártársaim!
Nagy a veszély megyénk határain,
Mihez fogunk most? rabság vagy halál
Mi ránk a jövő pillanatban vár!

És a gyűlés vitatkozik, zajong;
Nyelv akármennyi, de kar nem mozog;
S egy elkiáltja magát hangosan:
Már a szomszéd helység is lángba van!

Egyik egyet, a másik mást akar,
S ez irtóztató rémület s zavar
Közt, mintha a mennyből hullt vón oda,
Vágtatva jő egy ezred katona.

S a milyen hirtelen jött a segély,
Ép oly közel van immár a veszély;
És az ezredes szóval beüzen:
A ki csak bir, fegyverre hirtelen!

És kardra, kardra! felrivalt a nép:
De egy rakás úr közbe szólt:
Nem, nem! az ezredes urhoz elébb
Küzdjünk tisztelgő deputácziót!


Forrás: A szabadság lantja 1873 –Költemények az 1848-49-ki függetlenségi harcz idejéből – Kolozsvár 1873.