2016. ápr. 19.

Heltai Gáspár (1510?-1574): Reggeli ének

Immáron a nap feljövén,
Könyörögjünk az Istennek,
Hogy mind ez egész napon
Bűntől minket megőrizzen.

Nyelvünket megtartóztassa,
Bűnre hogy ne mozduljanak,
Szemeinket befödözze,
Gonoszságra ne nézzenek.

Tiszták legyenek sziveink,
Gonoszt, bűnt be ne vigyenek,
Kevélységet megenyhítsen,
Ételt, italt mértékeljen.

Hogy mikor a nap elnyugszik,
És az éj elközelitend,
Ez világon tiszták legyünk,
Dicsérjük a Nagy Úristent.

Forrás: Versekben tündöklő Erdély 1. kötet 91.. old. – Második, javított és bővített kiadás – Castrum Könyvkiadó Sepsiszentgyörgy 1996.