2017. márc. 26.

Lauka Gusztáv (1812-1902): A barrikádok embere (1848. ápr. 29.)

(Barabás Miklós litográfiája)

Ha a trónon zsarnok hever,
tiporva jog- s népérdeket
Ha törvénytelen kéz arat
Ott ahol törvényes vetett,
Utcára mén, sáncot kerít,
Onnan puskázza elenit
A barrikádok embere.

Szemeiből bátorság néz,
Keblében honszerelme él,
Rabszolgaság – egyetlenül
Amitől tart, amitől fél;
Örömest áldoz életet,
Ha szabadságot nyerhetett
A barrikádok embere.

Szemeiből bátorság néz,
Keblében honszerelme él,
Rabszolgaság – egysetlenül
Amitől tart, amitől fél;
Örömest áldoz életet,
Ha szabadságot nyerhetett
A barrikádok embere.

A zsarnokok védőire
Harsányhangon halált kiált,
A zsoldos bérszolgára lő,
Legyen rokon, legyen barát;
De ki tisztán szeret hazát,
Annak más vétket megbocsát
A barrikádok embere.

Ha a szabadságharc után
Szeretteihez visszatért,
Vidor danák közt mossa le
Fegyver- s ruháiról a vért,
Hon jólétéért fohászkodik
S mint békés polgár dolgozik,
A barrikádok embere.

Ha pedig az ellengolyó
Vagy kard halálát hozta meg,
Elestét életben maradt
Szabad nemzet siratja meg,
Sírját mindenki tiszteli,
Mert azt szabad földben nyeri
A barrikádok embere.


Forrás: A szabadság lantja 1873 –Költemények az 1848-49-ki függetlenségi harcz idejéből – Kolozsvár 1873.