2018. aug. 3.

Szabó Imre: A kereszt
Üdvet rebegnek ajkaim
Feléd, oh szent kereszt!
Körödben enyhül bánatom
Melly szinte megrepeszt
Szivemben minden élet-ért –
Oh! hála szent malasztidért.

Te rajtad folyt a drága vér,
Melly ég és föld között
Lerontva régi gátokat
Örök frigyet kötött;
S a vétkes embert frigyjelül
Fogadta Isten gyermekül.

Te rajtad szelte fegyver át
A drága sziv-eret,
Melly, bár nem érdemeltem azt,
Olly végtelen szeret!
S miből Ádám árváihoz
Malasztok árja harmatoz.

Te lől a hitnek záloga,
Mit Jezus hirdetett;
És szentegyháza keblibe
Szent őrizetre tett;
S ez éber őrködés alatt,
A hitre szeplő nem tapad.

Te lől reményem horgonya,
Hogy túl a sírokon
Öröklő élet vár reám
Boldog virányokon.
Öröklő boldog élet az,
A szenvedőnek milly vigasz!

Oh! majdha szódra, Istenem,
Létpályám megszakad,
Milly édes álmam lesz nekem
A szent kereszt alatt!
Ott hol kereszt emelkedik,
Isten hatalma őrködik.

Oh hadd boruljak háladón
Elédbe szent kereszt;
Körödben enyhül bánatom,
Melly szinte megrepeszt
Szivemben minden élet-ért –
Oh! hála szent malasztidért.

Forrás: Őrangyal. Szerkeszti: Sujánszky Antal. Pesten, kiadja Emich Gusztáv 1845.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése