2018. júl. 31.

Nemzetes Benitzky Péter szentelt vitéz : Isteni ditséretek – Reggeli énekMinden nap víg kedvel,
Ép s jó egésséggel,
Hogy álmomból serkentesz.
(Légy áldott Istenem,)
(Ne nézzed érdemem,)
S ennyi jókkal éllesztesz.
Nem hívalkodásra,
De hálá-adásra,
Oránként-is segítesz.
Továbbra-is segíts,
S kegyelmeddel építs,
Hogy az én hívatalom
Hozzád figyelmezzen,
S idvességes légyen,
És tsak néked szolgállyon;
Minden gondolatom
Gazdag, szegény vóltom,
Tégedet magasztallyon.
Gerjezd-fel szívemet,
Sirassam bünömet,
Adgy vizet szemeimnek,
Ne örvendgyek máson,
Hanem szívvel azon,
A mi tetzik kedvednek,
Életem jobbúllyon,
S téged szívből áldgyon,
Hadd éllyek Felségednek,
Adgy vígyázó szívet,
Áhítatos leket,
Ne légyek hívalkodó.
Nevedért szenvedésst,
El-türjek s üldözést,
Ne légyek káromkodó,
Légyek engedelmes,
Szelíd s békességes,
Ne légyek zúgolódó.
Tégy alázatossá,
S minden jóra gyorssá,
Minden fáradtság nélkül.
Reményljek te benned,
S rettegjek előtted,
kétségben-esés kívül.
Légyek hálá-adó,
És abban állandó,
S nem változó ok-nélkül:
Légyek szorgalmatos,
Ahoz ollyan okos,
Tsak téged keresselek,
Elötted igazúlt,
És olly jól meg-tanúlt,
Hogy téged szeresselek.
Ne légyek tobzódó,
Másén ragadozó,
Hanem téged féllyelek,
Senki te kívüled,
Avagy te ellened,
Ne légyen bizodalmom.
Kevélység ne bírjon,
Ösvényeden járjon,
Lépésem, s minden nyomom.
Adgy ollyan értelmet,
Ismérjen tégedet,
És add meg-bóldogodnom.
Áldgy-meg egészséggel
És annyi értékkel,
Melly lelkem ne veszesse.
De te szegényidnek,
S a szűkölködőknek,
Elegendő élése.
Az én hajlékomból,
És ajándékidból,
Ne légyen éhezése;
Fösvénység el-hagyjon,
De szívem buzdúllyon,
S tegye akaratodat
Barátomnak kárán
Sebén, s jajgatásán
Kövessem hagyásodat.
Samaritánussal,
S nem a Levitával,
Kössem rá Olajodat.
Ez egynéhány Verfel,
Sovány könyörgéssel,
Szent nevedet tisztelném.
Illy gyarló férgetske,
s hideg vett legyetske,
Felségedet keresném.
De nints erőm arra,
Juthassak illy jókra,
S magamtól el-érthetném.

Forrás: Magyar Rithmusok, mellyeket irt nemzetes Beniczki Péter szentelt viéz. Első része, szép isteni ditséreteket, és penitentzia tartásra inditó énekeket foglal magában. Második, közönséges magyar példa beszédeket szép oktatással. Most újjobban és tisztábban kibotsáttatott. Posonyban, 1803.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése