2018. júl. 31.

Nemzetes Benitzky Péter szentelt vitéz: A kivánatos Kikeletnek gyönyörűségérűl
Víg Tavasz fel-derűlt,
Virágokkal frissült,
S új pompával zöldellik.

Örűl immár Flóra,
Jutott kívánt jóra:
Láttya fü, s fa bimbózik.

Kedvet a Musáknál
Talált, s Apollónál,
Koszorúkat küld nékik.

Ujjúl a forrás kút,
S föld gyomrábúl ki fút,
Szép völgyekre siet, s tér,

Minden féle állat,
Nagy és kitsíny falat,
Örűl hogy már Tavaszt ér,

Nem szenved rothadást,
Mert reménl újjúlást
Minden éltető-gyökér.

A szép hajnal ragyog,
Gyöngyös harmat villog,
Bús szíveknek hoz kedvet.

Minden féle madár,
Kit dér hideg, el-zár
Vigan kezd új éneket.

Jó hírrel jön fetske,
Ujjúl agyag fészke:
Tsátsog az házok felett,

Ég felé Patsirta
Repűl hogy szózattya
Meszszire el-terjedgyen.

Fülemile ágon
Függ, tsak kitsíny szálon,
Álom reá ne érjen.

Addig szóll, s énekel,
Még a tajték vérrel
Kitsíny száján eredgyen.

Tzinege madárka
Kit rekeszt, kalitka
Dívó-béllel meg-csalhad.

Tavaszi vad Ketske,
Együgyü őzetske,
Kit tör, s háló meg-foghat.

Jutott kikeletre,
Nemkerül most kézre,
Bátran nyomot mutathat,

Rigót-is a törre,
Nem tsalhatsz most lépre,
Fogoly bokort nem lakja,

A fürj tsattog nagyon
Nem fél semmit azon,
Hogy a karvaly el-fogja,

Héjja-is süvölti,
Vetett tőrt kerüli,
Tyuk-fiakat tsapkodgya:

Gólya-is gázollya,
Motsárokat járja,
Kígyót, s békát foghasson

Fészket rak keményen,
Nem fél süt rá mennyen,
Korog, s kotyok hangoson.

Róka lappang, s forog,
S kertek alatt kullog,
Lúd fiakra üthessen.

Szomjú szarvas kútra,
S bádgyadt madár ágra
Szál, s nyúgosznak tsendesen.

Minden bokor szállást,
A zöld árnyék nyúgvást
Enged nékik kedvessen.

Tsak nékem szegénynek
Árva bús fejemnek
Foly dolgom keservessen.

mit óhajtson lelkem,
S mit példáz értelmem,
Figyelmezz Verseimre,

Sok testi fájdalom,
És bús aggodalom
Szállott mostan szívemre.

Tégy választott Echo,
Kösziklák közt lakó,
Felelly mostan mesémre.

Forrás: Magyar Rithmusok, mellyeket irt nemzetes Beniczki Péter szentelt viéz. Első része, szép isteni ditséreteket, és penitentzia tartásra inditó énekeket foglal magában. Második, közönséges magyar példa beszédeket szép oktatással. Most újjobban és tisztábban kibotsáttatott. Posonyban, 1803.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése