2018. máj. 1.

X. (Bölcs) Alfonz királyDicsőítő ének

Rózsák rózsája, virágok virága,
úrnők rózsája s ékes küllemé,
víg kedv virága s bájos kellemé,
irgalom hölgye és kegyelemé,
úrnő, bajok s fájdalmak orvossága,
rózsák rózsája, virágok virága!

Ily úrnőt szívből kell szeretni hát,
ki elhárítja a Rossz ostromát
és aki minden vétket megbocsát,
mit ferde szívünk plántált e világba,
rózsák rózsája, virágok virága!

Szívből szeretni és szolgálni kell,
mert bűntől óvni minket harcra kel,
és azt is bűnbánatra gyújtja fel,
kit tévutakra vonzott balgasága.
Rózsák rózsája, virágok virága!

E hölgy, akit úrnőmül bírok én,
s kiről e dalt örökké zengeném,
szerelmével hajolna bár felém,
más hölgyekért nem gyúlnék soha lángra!

Rózsák rózsája, virágok virága,
úrnők úrnője, hölgyek hölgye, drága!

(Ford.: Tótfalusi István)

Forrás: Más fény nem kell nekem. Spanyol szerelmes versek. Magyar Helikon 1978.