2018. máj. 1.

Juan Ruiz, az hitai plébános (1283-1350): Példázat a kis termetű nőkről
Kurtára fogom néktek a prédikációmat,
mert a rövid beszédet vélem elmémbe jónak,
a kis nőt szeretem s a kurtán okoskodókat,
hisz fertelmes hamisság forrása a sok szónak.

A bő beszéd nevetség, sok nevetés botorság,
kis nővel szerelemben dúsan telnek az órák,
termetes farért,bájért nem adnék kicsi formát,
vaskos báj helyett aprón járnám csak a bolondját.

A szerelem parancsa: a kicsikről beszéljek,
nemességükről szóljak, most hát szólok evégett,
úgy ejtem szavam rólok, hallván játékra véled,
hidegebbek a hónál, s a tűznél jobban égnek.

Kívülről hidegek, de forrók a szerelemben,
nevetés, vidám játék velök ágyban pihennem,
mind serény, jó a házban, nyugodt és csupa kellem,
sok jókat lelhet bennök, ki fejét töri ebben.

Igen kis ékkövekben nagy csillogás parázslik,
igen kevés cukornak nagy édessége csábít,
kis nőnek termetében nagy szerelem tanyázik,
ki érti  módját, annak kedvére tenne bármit.

A jó borsnak felette apró fekete magva,
de diótól sem hevülsz jobban, erőre kapva,
ha kis nőt ölelsz, s szívből magát kényedre adja,
nincs oly nagy gyönyörűség, mi benne nem akadna.

Valamint sok színekben pompáz a rózsa ága,
jó maroknyi aranynak értéke, becse drága,
s kevés balzsamnak is nagy erő van illatába,
azonképp a kis nő sok szerelmet rejt magába.

Valamint sok a jóság, szín, erény a rubintban,
s nemes értékre vall, ha szépséges fénye csillan,
akképp, ha kis nőt ölelsz, sok bájt lelsz benne vígan,
csinos, kecses, felette hű, szeret holtodiglan.

Kis madár a pacsirta, apró a csalogány,
de szebben énekel, int sokmás, nagyobb madár,
ki apró nőre bukkan, kivált sok jót talál,
ízlelvén édesebb, mint a méz s a rózsaszál.

Kis madár a papagáj meg a sárgarigó,
de cifra hangjaikra hosszan figyelni jó,
becses és érdemes mind, ékesen daloló,
ekképp az apró nő is szerelemre való.

Kis nőknek e világon nem vala soha párja,
földi paradicsom mind, lelked vigasztalása,
üdülés és vigasság, szíved gyönyörrel áldja,
a menny próbájánál a te próbád jobban állja.

Mindég kis nőt kívánék, jobban, mint a nagyot,
okos dolog, ha futván, nagy bajt odahagyok,
bölcs mondás: nagy bajoknál jobbak a kisbajok,
ennélfogva a nőből a kisebbik a jobb!

(Ford.: Orbán Ottó)

Forrás: Más fény nem kell nekem. Spanyol szerelmes versek. Magyar Helikon 1978.