2018. ápr. 25.

Lisznyai Kálmán (1823-1863): A magyar akadémia palotája
Egy nemzet akaratán,
Mely fellelkesedett:
Megtestesül az eszme,
S az eszme teste – t e t t.

- Igy lesz magyar  O l y m p p á
E fényes épület,
A mely lakójául bir
T u d o m á n y t,  s z e l l e m e t.

Mely által száz országot
Egy rokonvágy hevit,
S egész művelt világgal
Ö s s z e t e s t v é r e s i t.

S igy, mint ez épület, mely
Közihletet adott:
Épüljön fel nemes, szent,
Dicső akaratod!

*) A megboldogult költő „hátrahagyott műveiből”. – S z e r k.

(Forrás: Hölgyfutár XIV. évf. II. félév 7. sz. 1863. július 16.)