2017. aug. 10.

Szentimrei Jenő: TörvényMindenfüvek s fák gyökérszálainál mélyebbre hatolnak
gyökerei a rögben.
Minden törzseknél zömökebb, repedezettebb, mohosabb az ő törzse.
Minden lomboknál terebélyesebb, árnyatadóbb az ő koronája,
ágai egyenest a Nap arcát simogatják,
és csillagok hallgatják énekét emez ágak közé rejtezett
kicsi madárnak.

Mindvalamennyi nedvek, savak és sók csak arravalók,
hogy az ő teméntelen életét táplálják, neveljék, szaporítsák.
A légkör minden szene és oxigénje lombjai köré sűrűdik,
mert az ő lélegzete nem akadhat soha el.
Harmatok reá hullanak, esők őt permetezik, őt verik záporok.
Villámok vállain csattognak, orkánok markolják sörényét,
ám zivatar múltán csupa csók a világ,
miriád levele nedves ajakkal tapad miriád napsugár
tüzes ajkaira.

Kérge türemléseiben államok hangyaélete rajzik.
Egy-egy odva: világ.
Repkedő rovar levelei közt a büszkén szárnyaló ember
s a rádiócsoda egy repedéstől a másikig üzeni
mesterkedéseinek világraszóló diadalát.
Lágy fuvallatban meglibben egy levele,
pár hangyát semmibe szór, pár bogarat agyonüt.
Mindegy: maradnak, nyüzsögnek, sokasodnak testén
újabb élősdiek s újra felkúsznak az üresen maradt levélre.
Tavaszok, nyarak, őszök és telek roppant törzsökét
parancsára táncolják körbe,
évezredek csak az ő évgyűrűit szaporítják,
ki Egy és Örökzöld,
kibe minden szú foga belevásik,
szekerce s harcsafűrész belecsorbul,
s ágboga közt országpusztító tornádók csataménei
megtorpannak.

Ó tornyok!
Ó gyárkémények, felhőkarcolók!
Ó motoron lovagló magassági rekordok!
Városok, három rendbeli uccával egymás felett
s országocskákat megszégyenítő perifáriával!
Ó hadseregek ereje, hadiflották dölyfe,
minden életet tönkretevő hadigázak,
királyok és diktátorok hatalma
és öntelt költők szárnyaló rigmusai:
Jertek! Kapaszkodjunk mohos kérge hajszál-repedésébe,
sütkérezzünk még kicsikét a napon,
libegtessük meg szárnyaink hártyácskáit
s hulljunk a semmibe.
Harcaink, céljaink, törvényeink, államunk, tudományunk, képzeletünk,
alkotásaink, életünk: semmi.
Ő a Törvény.


Forrás: Erdélyi Helikon II. évf. 1. kötet