2017. jún. 23.

Sántha Károly: Temetőben
- Gyermek sírja mellett –

Letörettél gyenge bimbó,
Szülőknek reménye;
Legszebb földi boldogsága,
Féltett szemefénye.
Letörettél s itt a sirnál
Zokog a mély bánat,
Oh a szülők szive csaknem
Megszakad utánad.

Koporsóba vet a halál
Puha ágyat néked;
De az Isten uj életre
Föltámaszt majd téged.
Vissza ád Ő a szülőknek,
Oh adjon is vissza,
S legyen benned boldogságuk
Zavartalan, tiszta!

Addig pedig, oh jó Atyánk.
Míg üt e nagy óra:
Tekints e kis sirhalomnál
Az itt zokogókra!
Törölgessed könnyeiket,
S lefolyván ez élet:
Örvendjenek egeidben

Kedvesökkel s véled!