2017. ápr. 12.

Várfoki: Ne higyj magyar! (1848 October 12.)Ne higyj magyar! csalóka szép reménynek,
Mely kába tétlenségbe fogva tart;
Ne higyj a tünde fényü eredménynek,
Lidércztüz az -: közelg az örvénypart.
Elszánva légy a nagyszerü tusára;
Tett az, mi most védhet, menthet hazát;
Multadban a jövő győzhetlen vára:
Saját erőd a leghivebb barát.
S ki mást beszél, mind azt nézd ellenednek,
Ne higyj: csupán saját jó fegyverednek!

Ne higyj magyar! az eskü szép szavának,
Oh mert csalattatásod hallatlan!
Orozva ki vészt készit e hazának,
Csak ugy igér, ha megszorulva van.
És mintha részegült fővel dadogná:
Ígéret, eskü, puszta csába hang;
És mintha gyáva gyermekhang csacsogná:
Játékszerül használja a bitang.
Dőrék, kik czifra szóra lelkesednek -:
Ne higyj: csupán saját jó fegyverednek!

Ne higyj magyar! midőn a becsülettel
Kinál meg ellenséged zálogul; -
Arczán irigység sárgasága fészkel,
Lelkére árulási éj borul;
Csak jelre vár a czinkosok merénye:
S pehely gyanánt repül a becsület.
Csak alkalomra les bakói fénye:
S pehely gyanánt fujná el életed.
Azért legelső pontja ős hitednek:
Ne higyj: csupán saját jó fegyverednek!

Ne higyj: ne higyj az átkozott kigyónak,
Ezernyi cselszövénnyel fon körül;
Az ördögöt választja meg birónak
Közötted s közte, s veszteden örül.
Száz karral szór a zsarnok-ármány
Házadra s rád pallost és lángokat, -
Üldözve mérgez, mint mirigyes járvány,
S frigytársakul hiv gyilkos latrokat.
S bár ajakán szent imaszók lebegnek,
Ne higyj: csupán saját jó fegyverednek!

Ne higyj, ne bizzál idegen segélyben,
Számodra üdv csak kebledben terem;

Nincs menedék csak bátorság s erélyben,
Kül biztatás álnok farkasverem.
Nézd a magyarnak ozmánnali harczát;
Ott van Velencze, német s frank hona;
Ígéret és mosoly kendőzi arczát,
És végre mégis mind mind megcsala.
Azért, ha híve vagy ős nemzetednek,
Ne higyj: csupán saját jó fegyverednek!

S ne higyj, ne higyj egy-egy kis győzelemnek:
Hálót vet ezzel a gaz pártütő,
Minden nyomon uj ellenid teremnek,
S fő ellened, ha késel, az idő.
Gyorsan tipord fejét a lázadásnak,
S ha győzesz: állj talpon minduntalan;
Milano is kezdetben a vivásnak
Dicső mezője volt s most veszve van.
S ne higyj, ha békülést súg, tenszivednek, -
Ne higyj: csupán boszúló fegyverednek!


Forrás: A szabadság lantja 1873 –Költemények az 1848-49-ki függetlenségi harcz idejéből – Kolozsvár 1873.