2017. ápr. 18.

Sebők József: A váró HívMilly édes fzívbánatom,
Ha fzerelmem fzép koránya
Feltün fzívem dús menyébe!
E menyorfzág bájmagánya
Elzár bíztató ölébe.
Milly édes fzívbánatom
Ah! ki nem sohajthatom.

Kedves Ő, mint életem!
Csald még egyfzer fzép honodra,
S nyujtsd fzemembe édes álom!
Rózsát hintek hív karodra,
ha őt abban eltalálom.
Őt el nem felejthetem,
Kedves Ő, mint életem!

Dús Tavafz rózsáll körül,
Itt fzállong az égi béke
E víg völgynek fzent ölében,
Itt áll felpompázott fzéke. –
Látom őt egéfz kegyében!
Itt most minden víg, örül,
Dús tavafz rózsáll körül.

Ah mikor jöfz fzép Alak!
Itt vagyok kinyilt karokkal
E kéjjel dús rózsavölgyön,
Téged váró hívdalokkal
Várlak itt ez árva tölgyön.
Ah mikor jöfz fzép Alak!
Ah mikorra várjalak.

Forrás: Uránia Nemzeti Almanach 1. évf. – Esztergom, 1828.