2017. ápr. 6.

Pekár Gyula: Az amazon királynő

Pekár Gyula nagyszabású kétkötetes regénye, melyet lapunk közölt először, most megjelent könyvalakban is. Nem tudunk regényt a mai magyar irodalomban, amely akkora apparátussal készült, mint ez a mű: láthatólag igen hosszas és alapos tanulmány előzte meg, valóságos tudományos búvárlat annak a kornak a történetéről, amely a történelem küszöbén áll, a kultúrának európai földön való megjelenésekor, amelyről nehezen elemezhető mondák, archeológiai leletek, sok századdal későbbi írók bizonytalan hitelességű följegyzései adnak homályos felvilágosítást s amelyben az írói fantázia világításánál talán még jobban eligazodhatni, mint a tudós vizsgálaténál.

Pekár átkutatott minden anyagot, amit a tudomány feltárt s az így kapott törmelékekből igyekezett rekonstruálni azt az egész mesés, mai szemmel nézve fantasztikus világot, amelyben Theseus küzdött előbb a Minotaurusszal, aztán a kis-ázsiai amazonokkal, akik visszájára akarták fordítani a világot,nőt tenni az emberiség élére s a férfit örök szolgaságra vetni.

Fordulópontja volt ez a világnak kettős szempontból: először itt dőlt el véglegesen, hogy a férfi az emberiség vezetője, másodszor pedig az zsiai szellemmel szemben itt vívta ki az európai kultúra a maga európai egyéniségének a jogát.

Pekár regénye nagyarányú és csaknem kimerítő történelmi essay szépirodalmi formában; rekonstruál és föltámaszt egy réges-rég elmúlt világot és értékeli az emberi fejlődés szempontjából. Ebben az értelemben kiváló hely illeti meg mai irodalmunkban, amelyben igen kevés az olyan szépirodalmi munka, melynek megírását komoly és fáradságot tanulmány előzte meg s amelynek témáját a tudományos érdeklődés sugallta az írónak. A hatalmas terjedelmű regényt a Franklin-Társulat adta ki szép kiállításban; ára 48 korona.


Forrás: Vasárnapi Ujság 67. évf. 4. sz. (1920. február 22.)