2017. ápr. 9.

J.-: SzabadságA szabadság szent érzése
Kedves a magyar kebelnek,
Hon, s szabadság szeretése,
Benne, testvér gerjedetnek
Ég  természet adománya,
Szívének e nemes vágya,
Nemes vágya.

Tiszteli, mert becses kincse,
A hős magyar, szép hazáját,
Csak szabadság édesítse
Annak békés boldogságát.
A szabadság védelmére
Folyni kész a magyar vére,
Magyar vére.

Árva nemzet, mely bilincs közt
Jajgat a volt szabadságért,
Melyre a sors gyászt kötözött,
A hazafi buzgóságért.
A szabadság aranyot ér,
Boldog szív, mely szabadon vér,
Szabadon vér.

Természete a magyarnak
Szeretni jó fejedelmét;
Csak az arany szabadságnak
Meg ne sértse szent érzelmét;
De ott, hol a szabadság hív,
Bosszút kiált a magyar szív,
A magyar szív.

Él s mégis hal szabadsága
Mellett a lelkes magyar fi,
S míg él, annak óhajtása
Hév kebléből nem is hat ki,
Hunnia míg magyart nevel,
Szép völgyein szabadság kell,
Szabadság kell.

Adja az ég, hogy szeresse
Fogytig a magyar hazáját,
S tiszta érzéssel védhesse
Vérrel szerzett szabadságát.
Nyerve babért homlokára,
S nefelejcset sírhalmára,
Sírhalmára.


Forrás: A szabadság lantja 1873 –Költemények az 1848-49-ki függetlenségi harcz idejéből – Kolozsvár 1873.