2017. ápr. 12.

Ismeretlen szerző: Ha bántanak!Nyerit a harczi mén, vígan nyerit...
A szomszéd nép megúnta rosz serit,
Szeretné Tokaj és Eger borát,
Szeretné alföld búzakenyerét.
Nyerit a ló... Csatára szállani
Kössünk kardot, keletnek ifjai!

Szeretnék a kozákok fattyai:
A kékszemű magyar leányokat...
Keletnek ifjai, szép hölgyeink
Ne szüljenek apró kozákokat!
Nyerit a ló... Csatára szállani
Kössünk kardot, keletnek ifjai!

Hol a kard, puska, lőpor és sisak?
Hol az ágyuk? hol van Mészárosunk?
Az ökreinken hízott ökröket,
- Ha bántanak – jó lesz mészárlanunk...
Nyerit a ló... Csatára szállani
Kössünk kardot, keletnek ifjai!

Forrás: A szabadság lantja 1873 –Költemények az 1848-49-ki függetlenségi harcz idejéből – Kolozsvár 1873.