2017. ápr. 12.

Erdélyi János: Ki vagy te most?...Ki vagy te most, nyalka gyerek?
A sarkantyud mire pereg?
Csak nem bálra, tánczolásra?

Dehogy bálra, dehogy tánczra!
Holnap indulunk a ráczra,
Igazságos boszulásra.

Amott jőnek a huszárok,
Gyönyörüség nézni rájok,
A világon nincsen párjok.

Haza jőnek messzi földről,
Az eleven temetőből,
Csupa hazaszeretetből.

Honvéd is van, huszár is van,
Ágyu is lesz innen, onnan,
Megélünk már valahogyan.

Forrás: A szabadság lantja 1873 –Költemények az 1848-49-ki függetlenségi harcz idejéből – Kolozsvár 1873.