2017. ápr. 23.

Edgar Allen Poe: Sonnet-Silence/A csend szonettje/Csönd/Csönd-szonett



There are some qualities - some incorporate things,
That have a double life, which thus is made
A type of that twin entity which springs
From matter and light, evinced in solid and shade.
There is a two-fold Silence sea and shore -
Body and soul. One dwells in lonely places,
Newly with grass o'ergrown; some solemn graces,
Some human memories and tearful lore,
Render him terrorless: his name's "No More."
He is the corporate Silence: dread him not!
No power hatht he of evil in himself;
But should some urgent fate (untimely lot!)
Bring thee to meet his shadow (nameless elf,
That haunteth the lone regions where hath trod
No foot of man), commend thyself to God!

**

A csend szonettje
(Tandori Dezső fordításában)

Egynémely létező, testetlenül kisértve,
Kettős életet él: el- s visszatáncol
Iker-valójába és  -semmijébe,
Anyagból s fényből, alakból meg árnyból.
Van ilyen csend is: tenger s partszegély,
Test s lélek. Holt vidéket jár az egyik,
Hol fennkölt bánattal friss fű vetekszik,
Hol az emlékező, könnytelen szenvedély
Már-már megnyugtatás: Ember, ne félj!
E testet-öltött csend csak a "Soha!"
Csend, mely minden gonoszra képtelen.
De ha szerencséd ikerfátuma
E csend  árnyát veti rád (névtelen
Lidérc! lápján nincs ember lábnyoma):
Az Isten könyörüljön lelkeden!

**

 Csönd
(Szabó Magda fordításában)

Van néhány testbe nem rögzült dolog,
iker, melynek kettős az élete,
Tömörség, mely árnyként is imbolyog,
anyag, mely olykor fény gyanánt rezeg.
Van Csönd, kétlényegű. Parttenger, lélek és test:
Az egyik hallgató vidékeknek lakója,
ahol friss fű alatt nyújtózik el a táj,
emlék és ájtatos köny, sóhajok légiója
lengi körül: ne reszkess. A neve: Soha már.
Ez a Csönd, mely már testesült. A Rossznak
nem emeli rád pallosát: ne félj.
De ha árnyékát,  névtelen lidérc ez
láb-nem-járta földön, - utadba hozza
rossz csillagod, keserű rendelés,
kapaszkodj Isten végtelen nevébe.

**

Csönd - szonett
(Radó György fordításában)

 Néhány tulajdon - testetlen dolog -
Két életű, vagyis valóra vált
Ikerszerű lény, mint eggyé folyott
Fény és anyag; árnyék s egyben szilárd.
Van kettős  Csönd - mint tenger s partfoka -
Mint test és lélek. Egyiken - magányban -
Friss fű nőtt, benne ünnepélyes báj van,
Néhány emléknek könnytelen nyoma,
Ezért nem rémít, s úgy hívják: "Soha".
A testet öltött Csönd: kárt nem tehet!
Rossznak hatalma benne sohse volt;
De ha a sors (időtlen végzetünk!)
Az árnyához visz (névtelen kobold,
Mely ott kísért, hol még nem lépkedett
Ember), ajánld Istennek lelkedet!