2017. febr. 10.

Csapó Vilma: Körének (1848. április 1.)Honfiak és honleányok
Lelkesüljetek,
A hazának szent nevében
Egyesüljetek.

Int a múlt, jelen, jövendő,
Éberek legyünk:
Azt kívánja a közüdv, hogy
Vívjunk és tegyünk.

Mintegy dönthetetlen szikla
Álljon a kebel,
Melyet semmi e világon
Nem riaszthat el.

És a sok kar egybeforrva
Órjási legyen,
Mely, mint el nem fáradó gép,
Küzdjön és tegyen.

Egy legyen a milliárd szív,
Egy az érezet;
Így emeljük fel magasra
Csak a nemzetet.

Honfiak és honleányok
Lelkesüljetek,
A hazának szent nevében
Egyesüljetek!


Forrás: A szabadság lantja 1873 –Költemények az 1848-49-ki függetlenségi harcz idejéből – Kolozsvár 1873.