2016. dec. 29.

Zalár József (1825-1914): Haragszom rád...

Haragszomrád pajkos mosolyidért,
Mik ajkadon bűbájjal ringanak,
S miként a délibáb játékai
Azért vannak – hogy csalogassanak.

Haragszom rád pajkos szavaidért.
Rózsák ezek tövissel gazdagak.
A legkékebb liliomszálat is
Sárgának mondják – csak hogy szurjanak.

Haragszom rád pajkos szemeidért,
Mellyek pogányul égnek, gyujtanak.
Tündérfényök kecsegtet, s tüzeik
Szivet és lelket elhamvasztanak.

Haragszom rád pajkos kedélyedért,
Melly, mint örök tavasz, virágozik.
Alig fejlett ki egyik bimbaja,
Már a másik uj kellemmel nyilik.

Haragszom rád, mint éj a napra, melly
Szétszaggatá titkának lepleit.
S haragom zugó, mint a tengeré,
Ha a szélvész föltépi sebeit.

Haragszom rád. Haragudjál te is!
Nekem haragos felhő a nevem.
Ha két haragos fölleg összecsap –
Villámfény tör ki: ez a szerelem.

Forrás: Hölgyfutár Budapest, 1850. 40. sz. febr. 18. hétfő