2016. okt. 7.

Virág Benedek: CXLVII. zsoltárJéruzsalem zengd, zengd az Urat szent szókra fakadván,
Teljes alázattal zengd Sion Istenedet!
Im kapuidra erős zárt tett: fiaidra tebenned
Áldást felséges gondviselése adott.
A szent béke határidon jár csendes örömmel,
Jó és bő gabonát sárga meződön aratsz.
A földhöz mihelyst szól, s a mit néki parancsol,
Azt a természet megteszi, végbe viszi.
Ő havat ád, mely gyapju gyanánt szállong e hegyekre,
Ő mint a hamvat hinti le fákra herét.
Ő küld jégdarabot s ki nem irtóznék a hidegtől?
Fú szele s a jég kezd oszlani, folyni patak.
Ő szentséges igét hirdet Jákobnak, ezeknek
Törvényt szab, melyből Izrael élni tanul.
Ezt ő más nemzettel nem cselekedte világon,
S nem közlötte velök boldog itéleteit.

Forrás: Az úr érkezése - Klasszikus költőink istenes versei - Móra Ferenc Könyvkiadó 1991.