2016. okt. 10.

Jékely Zoltán: HozsánnaMinden áron azt akarod, Uramisten,
imádkozzam – s nem imádkozom.
Pedig már-már elbírhatatlan az ostrom,
bőszen támad sáncon és falon.

Országtól és enyéimtől elhagyatva
- hideg éjben útfélre kitett
törvénytelen, zimankós őszi latyakban –
küzdtem át keserves éveket.

Kucorogtam ászokfán, rossz pincepadkán,
irhám vittem házak tetején,
s lyuktól-lyukig futkároztam, mint a patkány,
az emberfogdosás idején.

S nem imádkoztam, mikor nyitott koporsó
mellett rettegtem szörnyű kezed,
s nem én akkor sem,amikor legutolsó
barátomról jött hír: elveszett.

S nem tolult kegyes és gyáva szó a számra
ama decemberi hajnalon,
amikor zokogva gondoltam anyámra,
látván álmomban ravatalon.

Csatlósaid: a Betegség s a Szegénység,
alaposan belopta magát
sáncaimba, és maholnap, semmi kétség,
kitűzi győzelmes zászlaját.

Azt is Te tetted, hogy útjaim bevágták
láthatatlan baltás alakok,
s rám a sűrűből váltig azt ordibálják:
vérbeköpülnek, ha nem kushadok.

Most is szép fiacskámmal zsarolsz, sanyargatsz,
túszul vetted s vissza nem adod,
amíg el nem ismerem dicső hatalmad,
mondván érte száz Te Deumot.

Te tetted, hogy az Idő is abbahagyta,
s nem Jövőm tavába csörgedez:
kloakába torkollik hitvány patakja,
hátán koporsós halál evez.

Ha a házeresztől varjúrúgta tégla
hull, templomról arkangyalkarok:
Te jelzed, hogy jó volna megtérni még ma,
hajoljak meg, ha jót akarok.

S nem hajlok meg. Kíváncsian várom, hogy még
mit találsz ki újabb próbaképp,
s mielőtt még kezed alatt összerogynék,
megmérem a lelkem erejét.

De ha majd egy napon, bár egy pillanatra,
megcsap jóságod fuvallata,
s a Földgolyón napkeletre, napnyugatra,
elcsitul a gyűlölség-csata,

és a népek rémségekbe belerokkant
szíve egy világnyi hajnalon
szerelmes, nagy dobbanással összedobban
s hegyen-völgyön víg lakodalom –

akkor ne csudálkozz majd, ha zsámolyodra
roskad ez a pogány figura,
s megtörten is boldogsággal ott zokogja:
Hozsánna néked, Egek Ura!

Forrás: Az úr érkezése - Klasszikus költőink istenes versei - Móra Ferenc Könyvkiadó 1991.