2016. márc. 17.

Sidney Carton (Rozsnyay Kálmán): Emlékek (könyvismertetés)
A könyv tartalmánál fogva méltán formálhatott igényt a kritikákhoz, a fővárosi sajtó, az előkelő, neves kritikus urak állig gombolkoztak Rozsnyai Kálmán könyvével szemben s egyáltalában tudomást sem vettek a különben pedig irodalmi szempontokból felettébb jelentékeny könyv megjelenéséről. Hogy mi ennek az oka, azt a fővárosi irodalmi klikkviszonyokat némiképp is ismerős egyén igen jól tudja, aminthogy ismeri azt a titkos bojkottot is, amelyet a Prielle Kornéliával való szenzációs házassága után társadalmi és művészeti tekintetekben egyaránt a Rozsnyay Kálmán fejére olvastak erkölcsi és irodalmi pozőrök. Hogy a bojkott mennyire jogos, hogy kicsoda mint íróművész Rozsnyai Kálmán, azt megmutatja most megjelent könyve, amelyről oly mélyen hallgat a főváros, de amelyről annál hangosabban, annál lelkesebben és annál tüzesebben szeretnénk írni mi. Ez a könyv egy ritka meglátású, nagy koncepciójú, mélyen gondolkozó modern lélek hangulatainak, finom és intenzív megfigyeléseinek sajátszerűen egyéni foglalata. Intim és jellegzetes dolgokat vet papírra az ír a társadalmi és művészeti élet Európa-szerte – vezéralakjairól, akik legnagyobb részben az író személyes jóbarátai, ismerősei is voltak. Gyöngéd finomsággal, mély megértéssel, tiszta, előkelően disztingvált ízléssel foglalkozik Prielle Kornélia emlékével. Fehérek, tónusosak, melegek, hangulatosak ezek a sorok, a fehér fürtökkel is álmodozó lelkű Nagyasszony érzelmeinek is finom megértője: Rozsnyay Kálmán írja. Rozsnyay: Wilde Oszkár barátja. Intim  és igazán ismeretlen részleteket ír meg a Wilde tragikumának a Dorian Gray című regényének a keletkezéséről, amelynek alakjait Rozsnyay mind jól ismerte. Sajátszerű, bizarr könyv ez, érdemes és méltó, hogy foglalkozzunk vele. Hát foglalkozunk is a nagy erkölcsbírók és irodalmi egyedárusok száműzöttjével.

Forrás: A Jövendő – 1. évf. 6. sz. Hódmezővásárhely, 1910. ápr. 15.